Författaren Nora Gomringer: ”Jag är kristen och det läser folk in”

nora-gomringerPå det litterära området hör religiösa ”utflykter” inte precis till det alldagliga, dock inte hos Nora Gomringer, fjolårets mottagare av Ingeborg-Bachmann-priset. Hon är kristen ”och det läser man in” sade hon i en intervju på den teologiska essä- och debattsidan ”feinschwarz.net”. Genom ”de upplösta gränserna mellan offentlighet och privat” erbjuds man, enligt Gomringer, ”mera utrymme än någonsin för sådant som ’kristlig litteratur’”. Detta är dock nödvändigtvis tveeggat, emedan tiden därigenom blir särskilt mottaglig för ett särskilt slags bekännelser: ”goda tider för martyrer”, som hon uttryckte det.

Författaren själv nyttjar å andra sidan sett en dold ingång till religiositet. Således finner man hos henne knappast explicita religiösa begrepp, snarare måste man söka efter sådana ”mellan raderna”, till exempel när hon benämner Eva ”äppeläterskan” eller en Jesus av trä för ”bekymmerasken”. ”Det är en uppgift för diktningen att på nytt upptäcka Bibelns och teologins språk för varje generation.” Hennes religiositet har alltid bestämts av ”Ritus och Logos”. Därför lägger hon stor vikt vid denna översättargärning: ”Språk, språk, språk och underverk”.

Gomringer skall den 16 juni inom ramen för serien ”Poetik-Dozentur” vid den katolska teologiska fakulteten vid Wiens universitet hålla ett föredrag med titeln ”Man ser det – Gud mellan raderna hos Nora Gomringer”. Hon kommer då att avslöja ”min relation till skrivandet och inspirationen, som understundom fogas samman med min religiositet”. Med hennes föredrag avslutas serien, inom vilken ram Sibylle Lewitscharoff och Thomas Hürlimann medverkat.

Kathpress, 2016-06-15