Förintelsen kräver en ständig omvändelse hos alla kristna

En ständig ånger och omvändelse inför ”den tunga bördan av skulden för morden på judarna”, det uppmanar ordföranden för Det internationella rådet för kristna och judar (International Council of Christians and Jews, ICCJ), Philip Cunningham. ”Jag är övertygad om att den nästintill onämnbara Förintelsens ondska inte kräver något mindre än att välgrundat och djupt religiöst svar”, sade den katolske teologen Cunningham på tisdagskvällen vid en minneshögtid på den internationella minnesdagen av Förintelsen på Heldenplatz i Wien. Samtidigt varnade Cunningham med Johannes Paulus II:s ord för en ”nedtyngande självplågande skuld”, som omöjliggör varje ”förvandling av ett ångerfullt hjärta”.

ICCJ var endast ett av möjliga svar på Förintelsen, men det har sedan det inrättades lagt grunden för nya relationer mellan judar och kristna och därigenom bidragit till att övervinna varje form av antisemitism. ”Vi känner stor tacksamhet mot de pionjärer, de judar och kristna, som 1947 samlades till en ”kriskonferens om antisemitismen” och blev avgörande för rådets inrättande och som bidragit till ”att vi i dag lever i en tid som saknar motsvarighet i religionshistorien”.

Cunningham sade vidare att ”hets har ersatts med dialog. Biskopar och präster studerar vid judiska läroanstalter och i synagogor, rabbiner närvarar vid installationen av en ny påve, professorer samarbetar inom tvärvetenskapliga och interreligiösa forskningsprojekt och publikationer, och över hela världen bedriver judar och kristna dialog i privata och liturgiska sammanhang.” Det är historiskt unikt.

Men Cunningham ser ingen anledning till att vila på lagrarna. ”Det återstår fortfarande mycket arbete att utföra. Att ändra månghundraåriga vanor låter sig inte göras på några få decennier”, betonade Cunningham och lade ansvaret ”för att upptäckta de fantastiska möjligheter, som dessa tillfällen ger” på ”vår generation”.

Samtidigt är den judisk-kristna dialogen också ett positivt exempel och inger hopp för ”de interreligiösa konflikter som hemsöker vår planet”. Det är en uppgift för ICCJ och dess nationella medlemsorganisationer i 40 länder att ”förvandla misstänksamhet till vänskap”. För ICCJ betyder detta exempelvis också ”att genom vårt internationella abrahamitiska forum vidareutveckla de berikande relationerna med muslimer”.

Det internationella rådet för kristna och judar är en internationell paraplyorganisation för 40 nationella judisk-kristna och interreligiösa dialogorganisationer. ICCJ och många av dess medlemsorganisationer är engagerade i den abrahamitiska dialogen, i mötet mellan judar, kristna och muslimer. ICCJ:s huvudkontor ligger i Martin-Buber-Haus i Heppenheim, i delstaten Hessen i Tyskland.

Kathpress 2015-01-27