Förord av påven om corona i Buenos Aires fattigkvarter

Påven Franciskus har författat förordet till en nyligen utgiven bok om coronapandemin i Argentinas allra fattigaste områden. Journalisten Alver Metalli har skrivit den nyutkomna boken med titeln Cuarantena.

Metalli flyttade för sex år sedan till en av de fattigaste delarna av Buenos Aires (en av de så kallade villas miseria) från ett av de rikaste områdena i staden. I boken beskriver han hur pandemin har påverkat livet för invånarna.

Förordet omfattar tre sidor och är skrivet i en personlig ton. Påven känner områdena i frågan väl och kallar många av de personerna som nämns i boken med deras tilltalsnamn. Förordet sammanfattar bokens innehåll och hur den har påverkat påven. Syftet med Cuarantena är att skildra kyrkans olika insatser för invånarna i dessa områden (de så kallade villeros) under pandemin.

Samtidigt ger Cuarantena en rörande och kompromisslös bild av hur dessa lever i extrem fattigdom. Metalli ger ett tvärsnitt av hungersnöden, knarkhandeln och våldet som utgör dessa människors vardag. Denna bild kompletteras med kyrkans och invånarnas otröttliga engagemang, en bild av vad påven kallar ”den fattiga kyrkan och de fattigas kyrka.”

En viktig insats som påven lyfter fram är försörjningen av hungrande familjer, en situation som den växande arbetslösheten under pandemin har förvärrat. Vissa församlingar i slummen lyckas skapa upp till 2 500 måltider om dagen, tack vare insatsen från skaror av volontärer. Dessa volontärer är inte människor från rikare samhällsskikt, utan också villeros, lika fattiga som sina grannar.

Trots detta, ger de sin tid och kraft åt sina skörare grannar, drivna ”av en folklig fromhet som genomsyrar livet i förorterna, villas, baserad på värden som närhet och solidaritet”, som påven skriver. Dessutom har kyrkan i villas gjort sitt bästa för att skydda ”gubbarna och gummorna” (som påven uttrycker det). Man försöker ”rädda dem från ett obarmhärtigt virus som har tagit livet av de allra sköraste och äldsta bland oss över världen.”

”Pandemin”, sammanfattar Franciskus, ”visar hur det andliga livet inte är frånskilt från verkligheten.”

Red. 2020-07-08

Källa: La Stampa: Vatican Insider.