Civiltà Cattolica fyller 170 år

I samband med att jesuiternas tidskrift La Civiltà Cattolica firade sin 170-åriga tillvaro, mottog Italiens president Sergio Mattarella en delegation från tidskriften. Roms Quirinalpalats [det officiella residenset för Italiens president, ö.a.] har offentliggjort foton från torsdagens möte, där även jesuiternas generalföreståndare Arturo Sosa närvarade.

President Sergio Mattarella i mitten. Arturo Sosa (t.v. närmast kameran), Antonio Spadaro (t.h.). Foto: Privat.

Antonio Spadaro, tidskriftens chefredaktör, tackade via twitter presidenten för mottagandet. Detta möte har stärkt honom i hans önskan att ytterligare verka för sammanhållningen i det italienska samhället.

Civiltà Cattolica grundades efter önskemål från påve Pius IX (1846–1878). Jesuiter grundade tidskriften den 6 april 1850 i Neapel i södra Italien. I dag har redaktionen sitt säte i Rom. Sedan år 2013 finns även en digital utgåva tillgänglig. År 2017 tillkom utgåvor på ytterligare fyra språk: spanska, franska, engelska och koreanska. Med större internationell spridning utökades listan av skribenter från olika länder. Sedan en kort tid finns även en utgåva på kinesiska [se denna länk]

Under påven Franciskus, som själv tillhör Jesuitorden, har Civiltà Cattolica ökat i betydelse. Tidskriften uppfattas numera som påvens inofficiella språkrör. Jesuitpater Spadaro anses vara en av Franciskus förtrogna.

Kathpress 2020-07-10