Tidskriften Civiltà Cattolica nu utgiven på kinesiska

Den av Jesuitorden utgivna tidskriften Civiltà Cattolica, som gäller för att vara påven Franciskus inofficiella språkrör, utkommer kort efter sitt 170-årjubileum på kinesiska. Sedan måndagen kan en digital version läsas på Internet. Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, berömde detta initiativ i ett brev till tidskriften, som grundades den 6 april 1850. Den kinesiska utgåvan utgör ”ett solitt instrument för ömsesidigt kulturellt och vetenskapligt utbyte”. Målet är enligt Parolin ”att utveckla en öppen dialogkultur”.

Till starten lades på hemsidan www.gjw.org ut flera artiklar och analyser rörande den ”preliminära överenskommelsen” mellan Heliga stolen och Folkrepubliken Kina. Framdeles kommer nyheter om aktuella händelser att offentliggöras.

Civiltà Cattolica tillkom efter önskemål från påven Pius IX (1846–1878). Den av jesuiterna grundade tidskriften utkom först i den syditalienska staden Neapel. Numera sitter redaktionen i Rom. Sedan 2013 är en digital utgåva tillgänglig. 2018 tillkom utgåvor på ytterligare språk, spanska, franska, engelska och koreanska. Som en följd av denna internationalisering har listan av internationella skribenter utvidgats.

Under påven Franciskus, som själv tillhör Jesuitorden, har tidskriftens betydelse ökat. Chefredaktören och jesuitpatern Antonio Spadaro anses vara en nära förtrogen till påven.

Till 170-årsjubileet skrev Franciskus nyligen: ”Jag önskar att ni med Gud och kreativitet banar nya vägar.” Därtill lovordade han tidskriftens internationalisering, som tillåter många olika röster att komma till tals. ”Öva er i språklig urskillning, bekämpa hat, trångsynthet och fördomar”, skrev påven.

Kathpress 2020-04-20