Europeiska biskopar kräver solidaritet

Biskopskommissionen i EU, COMECE, har varnat för ett avsteg från europeiska värderingar under tiden för coronapandemin. EU förefaller vara lamslaget och medlemsstaterna ser till sina nationella intressen, är den kritik som ordföranden för COMECE, kardinal Jean-Claude Hollerich framför i senaste numret av tidskriften La Civiltà Cattolica. Bristande solidaritet under krisen kan ”ge dödsstöten” åt EU.

Även om patienter från Italien och Frankrike har behandlats i Tyskland och Luxemburg, lider enligt Hollerich den europeiska solidariteten. Han fruktar att därigenom kommer många att blir besvikna på det europeiska projektet. ”Europa kan inte byggas upp igen utan en europeisk idé, utan ideal”, menar kardinalen. Alldeles särskilt har det europeiska idealet på senare tid ”tillfogats svåra sår” genom bilder av överfulla flyktingläger på Lesbos och tusentals skeppsbrutna på Medelhavet.

Hollerich krävde att EU utarbetar planer för tiden efter coronakrisen och därvid också tar hänsyn till de fattigare EU-staterna. ”Detta blir den sista chansen som det europeiska projektet får, och jag hoppas av hela mitt hjärta att länderna i norr bildar ett solidaritetsprojekt med Sydeuropa – inte med utpressning utan med alla tänkbara ansträngningar”, säger ordföranden för COMECE.

Kathpress 2020-04-21

Detta är en nyhetstext.