Historiker: Pius XII kände till rapport om grymheter under Förintelsen

Ett forskarlag med den tyske kyrkohistorikern Hubert Wolf rapporterar i tidningen Die Zeit om de första dokumentfynden efter öppnandet av Vatikanens arkiv över Pecellipontifikatet.

Nya dokumentfynd i Vatikanen visar tydligt att påven Pius XII (1939–1958) personligen tog del av en viktig skrivelse från USA om de nationalsocialistiska ohyggliga grymheterna under Förintelsen. Enligt vad den tyska veckotidningen Die Zeit rapporterade i onsdags den 22 april med hänvisning till en grupp med den i Münster verksamme kyrkohistorikern Hubert Wolf, ska Pius XII i september 1942 genom statssekretariatets medarbetare ha fått en motsvarande skrivelse av den dåvarande USA-ambassadören vid Heliga stolen. Skrivelsen handlar om ”likvideringen” av ghettot i Warszawa och deportationen och mördandet av hundratusentals människor i koncentrationsläger.

Pius XII har sedan länge kritiserats för att ha tigit och inte tillräckligt beslutsamt ha protesterat mot nazisternas förbrytelser. Vatikanen öppnade i början av mars arkivet med dokumenten kring Pius XII:s pontifikat (med det civila namnet Eugenio Pacelli) i förtid, något som forskare länge krävt.

Skrivelsen från USA:s utsända Myron Charles Taylor till Vatikanens dåvarande kardinalsstatssekreterare Luigi Maglione var i och för sig känd sedan decennier tillbaka redan innan arkivet nyligen öppnades. Man hade också sedan länge vetat ”att påven den 27 september 1942 personligen fick kännedom om en viktig sak – men inte vad det exakt handlade om”, skriver kyrkohistorikern Wolf i Die Zeit. Genom arkivöppningen har det nu blivit möjligt att sätta in de redan kända dokumenten i sitt rätta sammanhang.

”Påven hade fått veta det värsta. Frågan är: trodde han på det?”, skriver Wolf och fortsätter: ”Jag förmodar det: Ja, eftersom han i sin julnattspredikan endast två månader senare med eftertryck beklagade att hundratusentals människor hade blivit utlämnade till att dö enbart på grund av sin härkomst.”

Wolf hänvisar i Die Zeit också till de ”obestridliga” positiva insatser som Pius XII gjorde under andra världskriget. ”Pius XII öppnade kyrkor, kloster och även Vatikanen för att gömma judar”, skriver Wolf. I hur stor utsträckning som påven själv bidrog till dessa insatser, kommer man att få veta först efter den detaljerade utvärderingen av de nu tillgängliga källorna i Vatikanen.

En central fråga för forskningen om Pacellipontifikatet är fortsatt varför Pius XII inte protesterade tydligare mot Förintelsen. Enligt Wolf kommer det efter det att vatikanska arkiven öppnats dock att ”dröja flera år, innan allt är genomgånget”. Först då skulle han kunna våga sig på att ge ett utlåtande om påven.

Den tyske kyrkohistorikern och hans forskargrupp tillhör de första forskarna som i början av mars i år fick titta på det nya materialet från Pacellipontifikatet i Vatikanen. På grund av den tillfälliga stängningen av Vatikanarkivet orsakad av coronakrisen har det blivit nödvändigt att avbryta arbetet.

En sak klargör dock Wolf i Die Zeit: forskare som får tillgång till dokumenten i Vatikanens arkiv har kunnat vara ”ytterst kritiska” i sin forskning. ”Arkiven är antingen öppna eller stängda. Så snart de är öppna, är de öppna. Någon censur äger inte rum.”

Kathpress 2020-04-22