Omvandlingen av Hagia Sofia utlöser protester i öst och väst

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det på fredagen kungjorda domslutet vid Högsta domstolen i Ankara, att omvandla Hagia Sofia i Istanbul, som varit museum sedan 1934, har utlöst skarpa protester världen över. Hagia Sofia, den Heliga Visheten, invigdes som kristen kyrka år 537 under kejsar Justinianus och var länge den största kyrkan i kristenheten. År 1453, då osmanerna intog Konstantinopel och staden bytt namn till Istanbul, omvandlades kyrkan till moské.

”Den av president Recep Tatyyip Erdogan nu ådagalagda nationalismen har fört hans land 600 år bakåt i tiden”, sade den grekiska kulturministern Lina Mendoni i ett uttalande. Domslutet ”bekräftar slutgiltigt att det i Turkiet inte finns ett oavhängigt rättsväsen”, tillade hon.

I sitt yttrande fastslog den högsta förvaltningsdomstolen i Turkiet ordagrant beslutet: ”Slutsatsen blev att urkunden från 1453, att omvandla kyrkan till moské gällde. Att använda den till något annat ändamål är rättsligt sett omöjligt. Kabinettsbeslutet från 1934, då nyttjandet som moské upphävdes och Hagia Sofia definierades som museum, hade därför inget stöd i lagen.”

Hagia Sofia. Foto: Wikipedia.

Mendoni talade om en ”öppen provokation mot hela den civiliserade världen”. Ingen vill blanda sig i Turkiets inre angelägenheter, betonade kulturministern. Ändå förblir Hagia Sofia ”ett monument för hela mänskligheten”. Erdogans beslut innebär ”kulturell isolering av Turkiet”, menade hon.

Cyperns utrikesminister Nikos Christodoulide talade om ”ett eskalerande, oerhört åsidosättande av internationella förpliktelser”. Kyrkobyggnaden är “en universell symbol för den ortodoxa tron”.

Hagia Sofia försågs med fyra minareter sedan osmanerna tagit över byggnaden 1453. Det var den turkiska republikens grundare Mustafa Kemal ”Atatürk” som beslutade om att omvandla den till museum.

Sedan 1985 står Hagia Sofia och andra historiska minnesmärken i Istanbul på Unescos världsarvslista. Unesco klagade omgående på de turkiska myndigheternas beslut. Det hade fattats utan att ha i förväg haft kontakt med Världskulturorganisationen, enligt dess generaldirektör Audrey Azoulay på fredagskvällen i Paris. Man har anmält ”allvarliga betänkligheter” till den turkiske representanten i Unesco.

Kathpress 2020-07-11

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det på fredagen kungjorda domslutet vid Högsta domstolen i Ankara, att omvandla Hagia Sofia i Istanbul, som varit museum sedan 1934, har utlöst skarpa protester världen över. Hagia Sofia, den Heliga Visheten, invigdes som kristen kyrka år 537 under kejsar Justinianus och var länge den största kyrkan i kristenheten. År 1453, då osmanerna intog Konstantinopel och staden bytt namn till Istanbul, omvandlades kyrkan till moské.

”Den av president Recep Tatyyip Erdogan nu ådagalagda nationalismen har fört hans land 600 år bakåt i tiden”, sade den grekiska kulturministern Lina Mendoni i ett uttalande. Domslutet ”bekräftar slutgiltigt att det i Turkiet inte finns ett oavhängigt rättsväsen”, tillade hon.

I sitt yttrande fastslog den högsta förvaltningsdomstolen i Turkiet ordagrant beslutet: ”Slutsatsen blev att urkunden från 1453, att omvandla kyrkan till moské gällde. Att använda den till något annat ändamål är rättsligt sett omöjligt. Kabinettsbeslutet från 1934, då nyttjandet som moské upphävdes och Hagia Sofia definierades som museum, hade därför inget stöd i lagen.”

Hagia Sofia. Foto: Wikipedia.

Mendoni talade om en ”öppen provokation mot hela den civiliserade världen”. Ingen vill blanda sig i Turkiets inre angelägenheter, betonade kulturministern. Ändå förblir Hagia Sofia ”ett monument för hela mänskligheten”. Erdogans beslut innebär ”kulturell isolering av Turkiet”, menade hon.

Cyperns utrikesminister Nikos Christodoulide talade om ”ett eskalerande, oerhört åsidosättande av internationella förpliktelser”. Kyrkobyggnaden är “en universell symbol för den ortodoxa tron”.

Hagia Sofia försågs med fyra minareter sedan osmanerna tagit över byggnaden 1453. Det var den turkiska republikens grundare Mustafa Kemal ”Atatürk” som beslutade om att omvandla den till museum.

Sedan 1985 står Hagia Sofia och andra historiska minnesmärken i Istanbul på Unescos världsarvslista. Unesco klagade omgående på de turkiska myndigheternas beslut. Det hade fattats utan att ha i förväg haft kontakt med Världskulturorganisationen, enligt dess generaldirektör Audrey Azoulay på fredagskvällen i Paris. Man har anmält ”allvarliga betänkligheter” till den turkiske representanten i Unesco.

Kathpress 2020-07-11

Detta är en nyhetstext.