Första katolska fakulteten i Syrien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Syriens huvudstad Damaskus har landets första katolska fakultet påbörjat sin verksamhet. Vid den officiella öppningsceremonin i helgen deltog den melkitiska grekisk-katolska kyrkans patriark Youssef Absi, påvens utsände i Syrien, nuntien kardinal Mario Zenari och ett flertal högt uppsatta regeringsföreträdare – detta enligt uppgifter från nyhetsbyrån Sana. Högskolan som godkändes genom presidentdekret i maj 2019 har ungefär nittio studieplatser. Fakulteten är belägen i Damaskus centrum inom det melkitiska patriarkatets område och leds av patriark Absi. Med undantag för Libanon har den grekisk-katolska kyrkan tidigare inte haft någon teologisk fakultet i Mellanöstern.

Redan 2002 började patriarkatet arbeta för möjligheten att studera katolsk teologi i Damaskus och byggde till en början upp ett ”teologiskt institut”. Arkimandrit Youssef Lajin, som innehar rollen som fakultetens doyen, förklarade i somras för Radio Vatikan att ”alla våra studenter kommer från troende familjer, både ortodoxa och katolska. Det finns kaldéer, armenier, troende från östkyrkan. Att studera vid den här fakulteten ska göra det möjligt för eleverna att undervisa i religion inom skolan eller hitta ett bra arbete någon annanstans.”

Studiegången är på fem år och med en avslutad examen får studenten statligt godkännande att undervisa i teologi. Framledes behöver inte länge katolska prästkandidater nödvändigtvis resa utomlands för att studera. Enligt uppgifter i media kommer patriarkatet att stå för en tredjedel av kostnaderna för den nya fakulteten. Den franska hjälporganisationen L’Oeuvre d’Orient har bidragit med 40 000 dollar för att bekosta servrar och datorer.

Kathpress 2021-11-22

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Syriens huvudstad Damaskus har landets första katolska fakultet påbörjat sin verksamhet. Vid den officiella öppningsceremonin i helgen deltog den melkitiska grekisk-katolska kyrkans patriark Youssef Absi, påvens utsände i Syrien, nuntien kardinal Mario Zenari och ett flertal högt uppsatta regeringsföreträdare – detta enligt uppgifter från nyhetsbyrån Sana. Högskolan som godkändes genom presidentdekret i maj 2019 har ungefär nittio studieplatser. Fakulteten är belägen i Damaskus centrum inom det melkitiska patriarkatets område och leds av patriark Absi. Med undantag för Libanon har den grekisk-katolska kyrkan tidigare inte haft någon teologisk fakultet i Mellanöstern.

Redan 2002 började patriarkatet arbeta för möjligheten att studera katolsk teologi i Damaskus och byggde till en början upp ett ”teologiskt institut”. Arkimandrit Youssef Lajin, som innehar rollen som fakultetens doyen, förklarade i somras för Radio Vatikan att ”alla våra studenter kommer från troende familjer, både ortodoxa och katolska. Det finns kaldéer, armenier, troende från östkyrkan. Att studera vid den här fakulteten ska göra det möjligt för eleverna att undervisa i religion inom skolan eller hitta ett bra arbete någon annanstans.”

Studiegången är på fem år och med en avslutad examen får studenten statligt godkännande att undervisa i teologi. Framledes behöver inte länge katolska prästkandidater nödvändigtvis resa utomlands för att studera. Enligt uppgifter i media kommer patriarkatet att stå för en tredjedel av kostnaderna för den nya fakulteten. Den franska hjälporganisationen L’Oeuvre d’Orient har bidragit med 40 000 dollar för att bekosta servrar och datorer.

Kathpress 2021-11-22

Detta är en nyhetstext.