Utställning visar på det grekisk-katolska i Andy Warhols konst

Brooklyn Museum i New York belyser i en utställning hur popkonstnären Andy Warhol (1928–1987) präglades av det katolska. Utställningen Andy Warhol: Revelation (ˮUppenbarelseˮ) visar fram till och med den 19 juni 2022 cirka 100 delvis nyupptäckta fotografier, målningar, grafik och videor av den originelle konstnären, rapporterar New Yorks näst största museum.

Warhol växte upp som barn till invandrare och fick en grekisk-katolsk uppväxt. Men trots att han blev så känd, har det knappast varit bekant vilket djupgående inflytande denna uppväxt och uppfostran hade på hans liv och verk. Utställningen undersöker konstnärens livslånga förhållande till den tro som ofta dyker upp i hans konstverk. I sina porträtt av berömda personligheter eller i bearbetningar av mästerverk från renässansen lekte han med stilar och symboler ur den katolska konsthistorien och arrangerade dem i popkonstens kontext. Under hela sitt liv höll Andy Warhol fast vid katolska ritualer, samtidigt som han levde som öppet homosexuell.

Bland annat visas målningar ur Warhols serie Den sista måltiden (1986) efter Leonardo da Vinci, kortfilmen The Chelsea Girls (1966) och en oavslutad film om den nedgående solen, som har finansierats av katolska kyrkan, och teckningar av Warhols mor Julia Warhola. Utställningen undersöker teman som liv och död, makt och längtan, Kristusbilder, familje- och invandrartraditioner, kvinnorollen samt ”queer längtan”.

Andy Warhol föddes den 6 augusti 1928 i Pittsburgh (Pennsylvania) som son till invandrare från byn Mikova i Karpaterna. Nu ligger byn i Slovakien; tidigare låg den i Ungern. Med namnet Andrew Warhola döptes han grekisk-katolskt. Han studerade reklamgrafik, och bland annat med porträtt av Hollywoodstjärnor eller politiker samt med den konsumtionskritiska Campbellsoppburken präglade han under fyra decennier den samtida konsten. Hans uttalande att var och en har rätt till femton minuter av berömmelse har blivit legendariskt. Under 1980-talet, när Warhol befann sig på toppen av sin berömmelse, blev han själv en ikon och ett reklamobjekt med eget TV-program. Han avled i New York den 22 februari 1987 vid 58 års ålder i sviterna av en rutinoperation.

Kathpress 2021-11-19

Detta är en nyhetstext.