Första kvinnliga generalsekreteraren för tyska biskopskonferensen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Beate Gilles kommer i sitt nya ämbete få nytta av den djupandning hon som maratonlöperska utövade. Från och med den 1 juli kommer den 50-åriga kvinnan att tillträda befattningen som generalsekreterare för den katolska biskopskonferensen i Tyskland. Samtidigt tar hon över den finansiella ledningen av de tyska stiftens förbundsstyrelse, (VDD) som har en årlig budget på runt 120 miljoner Euro. På tisdagen valde de henne att efterträda jesuitpater Hans Langendörfer. Gilles är den första kvinnan och icke-prästen i spetsen för sekretariatet.

”Det är ett stort steg att besätta denna post med en annorlunda innehavare”, sade hon efter kungörandet vid det digitala samfällda mötet. Hon valdes efter den tredje valomgången och talade om ”en utmanande, men spännande fas i den katolska kyrkan i Tyskland. Mellan 2000 och 2010 var hon ordförande och ekonomisk ledare för den katolska utbildningsverksamheten i Stuttgart. 2010 flyttade hon över till stiftet Limburg – då under ledning av biskopen Franz-Peter Tebartz-van Elst, som sedan efter skandalen med lyxrenoveringen av biskopsresidenset 2014 tvingades avgå.

Med dennes efterträdare, den nuvarande ordföranden i den tyska biskopskonferensen, Georg Bätzing, synes Gilles ha bildat ett team. På Internet finns det ett foto av henne och Limburgs generalvikarie Wolfgang Rösch sittande på en tandemcykel – med henne på förarplatsen. Bilden syftar till att understryka stiftets insats för kvinnor i stiftets ledningsposition.

Bätzing betecknade valet av henne som ett starkt bevis på ”att biskoparna förpliktar sig att främja kvinnor på ledande befattningar”. Gilles anses vara en välgrundad teolog, starkt förankrad i kyrkans struktur och utrustad med de bästa administrativa egenskaper.

Fastän hon, född den 2 maj 1970 i Hückeswagen, i landsdelen Berg, väl känner den sydvästra delen av landet, måste hon nu bekanta sig med ännu flera stift och vinna dem för sig. God hjälp kommer hon att ha av sitt förmedlande och opretentiösa sätt. Diplomatisk skicklighet kommer också att hjälpa henne i diskussionerna om besparingar i VDD, som hon enligt egen utsago väl känner till och aktivt kommer att främja.

Gilles studerade mellan 1989 till 1995 katolsk teologi och tyska vid universitetet i Bonn. I anslutning till detta var hon aktiv som forskare och verkade 1999 som medarbetare i ett seminarium för liturgivetenskap. 2000 promoverades hon på en avhandling om överföring av gudstjänster via digitala media. Fram till dess var hon redan fristående referent inom den teologiska och religiösa vuxenutbildningen, samt fri medarbetare i ZDF:s katolska TV-verksamhet.

I stiftet Limburg ledde Gilles på uppdrag av biskop Bätzing en mycket uppmärksammad projektgrupp, inom vilken hon bland annat befattade sig med frågan om välsignelse av samkönade par. Hon anser att det är positivt att man numera kan diskutera sådana temata på ett öppnare sätt än bara för ett fåtal år sedan.

Sedan några månader har Gilles uppdrag av de hessiska stiften att medverka i Hessische Rundfunks medieråd. Dessutom är hon hedersordförande i IN VIA Deutschland, den katolska organisationen för socialarbete bland kvinnor och flickor, i vilken hon var ställföreträdande ordförande redan 2012 till 2019.

Gilles är ogift och barnlös och av medarbetare har hon beskrivits som en troende med en märkbar andlig dimension – och som en självmedveten dam. Om det ofta högljudda reforminitiativet ”Maria 2.0” säger hon att de i detta engagerade kvinnorna står mitt i kyrkan och låter med denna omskrivning föga annorlunda än många biskopar. Med den katolska kyrkans i Tyskland ”synodala väg” har det blivit möjligt att komma i samspråk med varandra ”vilket under många år överhuvudtaget inte var möjligt”. Hon tillade att kyrkan i den inomkyrkliga debatten inte får förlora de samhällspolitiska frågorna ur sikte.

Kathpress 2021-02-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Beate Gilles kommer i sitt nya ämbete få nytta av den djupandning hon som maratonlöperska utövade. Från och med den 1 juli kommer den 50-åriga kvinnan att tillträda befattningen som generalsekreterare för den katolska biskopskonferensen i Tyskland. Samtidigt tar hon över den finansiella ledningen av de tyska stiftens förbundsstyrelse, (VDD) som har en årlig budget på runt 120 miljoner Euro. På tisdagen valde de henne att efterträda jesuitpater Hans Langendörfer. Gilles är den första kvinnan och icke-prästen i spetsen för sekretariatet.

”Det är ett stort steg att besätta denna post med en annorlunda innehavare”, sade hon efter kungörandet vid det digitala samfällda mötet. Hon valdes efter den tredje valomgången och talade om ”en utmanande, men spännande fas i den katolska kyrkan i Tyskland. Mellan 2000 och 2010 var hon ordförande och ekonomisk ledare för den katolska utbildningsverksamheten i Stuttgart. 2010 flyttade hon över till stiftet Limburg – då under ledning av biskopen Franz-Peter Tebartz-van Elst, som sedan efter skandalen med lyxrenoveringen av biskopsresidenset 2014 tvingades avgå.

Med dennes efterträdare, den nuvarande ordföranden i den tyska biskopskonferensen, Georg Bätzing, synes Gilles ha bildat ett team. På Internet finns det ett foto av henne och Limburgs generalvikarie Wolfgang Rösch sittande på en tandemcykel – med henne på förarplatsen. Bilden syftar till att understryka stiftets insats för kvinnor i stiftets ledningsposition.

Bätzing betecknade valet av henne som ett starkt bevis på ”att biskoparna förpliktar sig att främja kvinnor på ledande befattningar”. Gilles anses vara en välgrundad teolog, starkt förankrad i kyrkans struktur och utrustad med de bästa administrativa egenskaper.

Fastän hon, född den 2 maj 1970 i Hückeswagen, i landsdelen Berg, väl känner den sydvästra delen av landet, måste hon nu bekanta sig med ännu flera stift och vinna dem för sig. God hjälp kommer hon att ha av sitt förmedlande och opretentiösa sätt. Diplomatisk skicklighet kommer också att hjälpa henne i diskussionerna om besparingar i VDD, som hon enligt egen utsago väl känner till och aktivt kommer att främja.

Gilles studerade mellan 1989 till 1995 katolsk teologi och tyska vid universitetet i Bonn. I anslutning till detta var hon aktiv som forskare och verkade 1999 som medarbetare i ett seminarium för liturgivetenskap. 2000 promoverades hon på en avhandling om överföring av gudstjänster via digitala media. Fram till dess var hon redan fristående referent inom den teologiska och religiösa vuxenutbildningen, samt fri medarbetare i ZDF:s katolska TV-verksamhet.

I stiftet Limburg ledde Gilles på uppdrag av biskop Bätzing en mycket uppmärksammad projektgrupp, inom vilken hon bland annat befattade sig med frågan om välsignelse av samkönade par. Hon anser att det är positivt att man numera kan diskutera sådana temata på ett öppnare sätt än bara för ett fåtal år sedan.

Sedan några månader har Gilles uppdrag av de hessiska stiften att medverka i Hessische Rundfunks medieråd. Dessutom är hon hedersordförande i IN VIA Deutschland, den katolska organisationen för socialarbete bland kvinnor och flickor, i vilken hon var ställföreträdande ordförande redan 2012 till 2019.

Gilles är ogift och barnlös och av medarbetare har hon beskrivits som en troende med en märkbar andlig dimension – och som en självmedveten dam. Om det ofta högljudda reforminitiativet ”Maria 2.0” säger hon att de i detta engagerade kvinnorna står mitt i kyrkan och låter med denna omskrivning föga annorlunda än många biskopar. Med den katolska kyrkans i Tyskland ”synodala väg” har det blivit möjligt att komma i samspråk med varandra ”vilket under många år överhuvudtaget inte var möjligt”. Hon tillade att kyrkan i den inomkyrkliga debatten inte får förlora de samhällspolitiska frågorna ur sikte.

Kathpress 2021-02-24