Jesuitorden vill skjuta upp patent på vaccin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitorden i Österrike och Tyskland har vädjat till respektive stats regeringschefer att de ska verka för att patentering av covid-19-vaccin tillfälligt skjuts upp. WTO-TRIPS (WTO:s avdelning för immaterialrätt) kommer den 10 och 11 mars att behandla ett förslag med denna innebörd, som kommer från Indien och Sydafrika. I en nätbaserad petition uppmanas Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz och Tysklands förbundskansler Angela Merkel att rösta för förslaget. Att under dessa ”exceptionella omständigheter” utnyttja den möjlighet som WTO redan erbjuder, skulle vara en ”enkel lösning” för att så snart som möjligt få ett slut på den världsomfattande coronapandemin.

Industristaterna har turen att de flesta coronavacciner produceras och används hos dem, men det sker på bekostnad av de fattigare länderna, heter det i ett öppet brev från de båda staternas jesuitmissioner, tillsammans med institut för läkarmission och katolska inrättningar för internationell hälsa. Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Sydostasien har, trots försäkringar om motsatsen, knappast fått något vaccin. Och ändå har länderna i dessa områden sämre utgångsläge. Vidare saknas medicinska behandlingsmöjligheter, ekonomierna står stilla och det finns inga sociala skyddsnät, betonar representanterna för jesuitorden. Följderna blir undernäring, som vidare utgör grogrund för sjukdomar, och leder till en katastrofal situation för undervisningsväsendet.

Det har redan kommit flera krav på att fattigare länder skall gynnas när det gäller leveranser av vaccin, bland annat i september 2020 från påve Franciskus. Den nyutnämnda generalsekreteraren för WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, har varnat för ”vaccinimperialism”. Viruset ”besegras inte förrän det har besegrat över hela världen, och förrän nya mutationen inte uppstår och kan spridas” påminde Okonjo-Iweala, som är från Nigeria. Redan i december stod patentfrågan på dagordningen för WTO men man fattade inte något beslut om att patent- och immaterialrätt tillfällig skulle tas bort. Olika icke-statliga organisationer hade då inkommit med en nätbaserad petition med 900 000 underskrifter.

Den globala produktionskapaciteten för vaccin skulle förbilligas och även öka avsevärt, om patenträtten togs bort och om ombyggnaden av produktionslinjer till exempel i Indien fick tekniskt och ekonomiskt stöd, menar jesuiterna, när man nu gör ett nytt försök med en namninsamling.

Förslaget till WTO-mötet, angående borttagande av patenträtt, stöds för närvarande av hälften av medlemsstaterna i WTO, samt av FN-organisationer och åtskilliga icke-statliga organisationer (NGO). För att förslaget skall antas, krävs att det stöds av 75 procent av de röstande.

Föga överraskande är att det just är de rika staterna, som vill säkra vaccin för den egna befolkningen – framför allt USA, EU och Storbritannien – som motsätter sig att den världsvida produktionen ökar, heter det från jesuiterna. Det är absolut nödvändigt att tänka om: ”Om vi skall vinna kampen mot pandemin, får det inte handla om motsättningar mellan fattiga och rika. Det handlar om det globala allmänna bästa.” Jesuiternas mål är att regeringarna i Österrike, Tyskland och andra EU-länder skall ”bryta sig ut ur blockadklubben”.

Kathpress 2021-02-24

Detta är en nyhetstext.

(Länk till namnlistan här)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitorden i Österrike och Tyskland har vädjat till respektive stats regeringschefer att de ska verka för att patentering av covid-19-vaccin tillfälligt skjuts upp. WTO-TRIPS (WTO:s avdelning för immaterialrätt) kommer den 10 och 11 mars att behandla ett förslag med denna innebörd, som kommer från Indien och Sydafrika. I en nätbaserad petition uppmanas Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz och Tysklands förbundskansler Angela Merkel att rösta för förslaget. Att under dessa ”exceptionella omständigheter” utnyttja den möjlighet som WTO redan erbjuder, skulle vara en ”enkel lösning” för att så snart som möjligt få ett slut på den världsomfattande coronapandemin.

Industristaterna har turen att de flesta coronavacciner produceras och används hos dem, men det sker på bekostnad av de fattigare länderna, heter det i ett öppet brev från de båda staternas jesuitmissioner, tillsammans med institut för läkarmission och katolska inrättningar för internationell hälsa. Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Sydostasien har, trots försäkringar om motsatsen, knappast fått något vaccin. Och ändå har länderna i dessa områden sämre utgångsläge. Vidare saknas medicinska behandlingsmöjligheter, ekonomierna står stilla och det finns inga sociala skyddsnät, betonar representanterna för jesuitorden. Följderna blir undernäring, som vidare utgör grogrund för sjukdomar, och leder till en katastrofal situation för undervisningsväsendet.

Det har redan kommit flera krav på att fattigare länder skall gynnas när det gäller leveranser av vaccin, bland annat i september 2020 från påve Franciskus. Den nyutnämnda generalsekreteraren för WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, har varnat för ”vaccinimperialism”. Viruset ”besegras inte förrän det har besegrat över hela världen, och förrän nya mutationen inte uppstår och kan spridas” påminde Okonjo-Iweala, som är från Nigeria. Redan i december stod patentfrågan på dagordningen för WTO men man fattade inte något beslut om att patent- och immaterialrätt tillfällig skulle tas bort. Olika icke-statliga organisationer hade då inkommit med en nätbaserad petition med 900 000 underskrifter.

Den globala produktionskapaciteten för vaccin skulle förbilligas och även öka avsevärt, om patenträtten togs bort och om ombyggnaden av produktionslinjer till exempel i Indien fick tekniskt och ekonomiskt stöd, menar jesuiterna, när man nu gör ett nytt försök med en namninsamling.

Förslaget till WTO-mötet, angående borttagande av patenträtt, stöds för närvarande av hälften av medlemsstaterna i WTO, samt av FN-organisationer och åtskilliga icke-statliga organisationer (NGO). För att förslaget skall antas, krävs att det stöds av 75 procent av de röstande.

Föga överraskande är att det just är de rika staterna, som vill säkra vaccin för den egna befolkningen – framför allt USA, EU och Storbritannien – som motsätter sig att den världsvida produktionen ökar, heter det från jesuiterna. Det är absolut nödvändigt att tänka om: ”Om vi skall vinna kampen mot pandemin, får det inte handla om motsättningar mellan fattiga och rika. Det handlar om det globala allmänna bästa.” Jesuiternas mål är att regeringarna i Österrike, Tyskland och andra EU-länder skall ”bryta sig ut ur blockadklubben”.

Kathpress 2021-02-24

Detta är en nyhetstext.

(Länk till namnlistan här)