Jesuitpater Dartman åter till Stockholm

Den österrikiske jesuitpatern Gernot Wisser, 64 år gammal, tillträder den 31 juli 2021 som ny rektor för Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum (vanligen förkortat Germanicum) i Rom. På tisdagen meddelade den österrikiska jesuitprovinsen att Jesuitordens generalsuperior pater Arturo Sosa hade utnämnt studentprästen i Innsbruck till efterträdare till den nuvarande rektorn pater Stefan Dartman.

Pater Gernot Wisser föddes år 1956 i Mondsee och växte upp i Wien. Innan han trädde in i orden, arbetade han som arkitekt för regionen Niederösterreich och anslöt sig till prästseminariet i Wien. Under fem år bodde han i Germanicum och studerade teologi vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom. Efter att han hade prästvigts år 1991, trädde han 1992 in i Jesuitorden. Som jesuit var han direktor för Kardinal König Haus (jesuiternas reträtt- och konferenscentrum i Wien) samt studentpräst. Under perioden 2008 till 2014 var han provinsial för de österrikiska jesuiterna. Sedan september 2015 är pater Wisser studentpräst i församlingen Heliga Clemens Maria Hofbauer i Innsbruck.

Germanicum i Rom, som grundades år 1552 av påven Julius III och Ignatius av Loyola för prästkandidater från de tyskspråkiga länderna samt från länder i Mellan- och Sydosteuropa, leds av tradition av en jesuit. Till studentkåren hör för närvarande 49 studenter samt 18 prästkandidater under det pastorala året från totalt 36 stift i 10 olika länder.

Jesuitpater Stefan Dartman. Foto: Wikimedia commons.

Jesuitpater Stefan Dartman som har varit rektor för Germanicum sedan år 2015, blir ny superior för jesuitkommuniteten i Stockholm. Detta från och med den 31 juli 2021. Han kommer också att vara verksam med själavård i S:ta Eugenia församling. Denne 64-åring var under åren 2004 till 2010 provinsial för jesuiternas tyska provins, och från 2010 till 2015 var han verkställande direktör för Renovabis (en katolsk biståndsorganisation med verksamhet i östra och mellersta Europa). Innan dess var han 1986 till 2004 själasörjare i Stockholm, mellan 1993 och 2004 var han kyrkoherde i S:ta Eugenia församling.

Kathpress 2021-02-23

Detta är en nyhetstext.