Vatikanens första frimärken för 2021 utkomna

Sedan i måndags [den 21 februari] är Vatikanens första frimärksutgåva för år 2021 tillgänglig. Enligt vad som har meddelats från Vatikanens postmyndighet gäller detta två minnesfrimärken, ett med anledning av Vatikanradions 90-årsjubileum och ett med anledning av att Vatikanens tidning Osservatore Romano fyller 160 år. Dessutom har detta års påskfrimärken gjorts tillgängliga, så också ett frimärke som uppmärksammar det av påven proklamerade Josefsåret liksom fyra frimärken som uppmärksammar påvens möten med företrädare för andra religioner.

Radio Vatikan-frimärket har valören 1,15 euro och avbildar en historisk mikrofon mot bakgrunden av Peterskyrkan, medan frimärket med valören 2.40 euro avbildar titelsidan på Osservatore Romanos allra första nummer från 1 juli 1860. Påskfrimärkena avbildar en i svepning inlindad Jesus som träder ut ur gravkammaren och visar sina sårmärken. I sin realistiska framställning har den ukrainske konstnären Vitalij Schtanko inspirerats av svepeduken från Turin.

Frimärkena som uppmärksammar den interreligiösa dialogen visar påve Franciskus vid hans möten med Roms överrabbin Riccardo di Segni år 2016, med storimamen Amad al-Tayyeb från Al Azhar år 2019 i Abu Dhabi, med den buddhistiske patriarken Somdet Phra Ariyavong-sagatanana IX och slutligen med hindun Kurukkal Siva Sri Mahadeva år 2015 i Sri Lanka. Serien illustrerar en central utsaga i påvens senaste encyklika Fratelli tutti, som säger att anhängarna till alla religioner tillsammans måste bidra till en bättre värld.

Kathpress 2021-02-23

Detta är en nyhetstext.