Framtiden börjar i familjen

”Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd.” Så står det i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap? Stiftelsen Familjen först har nyligen bildats för att söka och ge svar på denna fråga genom att befrämja forskning om och opinionsbildning för familjen. På DN Debatt presenteras stiftelsens syfte och ambition. Läs artikeln via denna länk här.

Red. 2016-11-03