Från flera håll höjs krav på extraordinär biskopssynod

På grund av övergreppsskandalerna i den katolska kyrkan har flera biskopar uppmanat påven Franciskus att sammankalla en särskild synod. Krisen, som har uppkommit genom sexuella övergrepp, nedtystande och förlorat förtroende, förorsakar stor skada, skrev Edward Burns, biskop i Dallas (Texas, USA), till påven. En sådan världsomfattande synod måste behandla ämnen som skydd av barn och bemötande av offer, och även problem som maktmissbruk och klerikalism, ansvar och transparens i kyrkan. Vid överläggningarna måste absolut även lekfolk delta, står det i ett brev som stiftet offentliggjorde på torsdagen (lokal tid).

Ärkebiskopen av Philadelphia (USA), Charles Chaput, krävde att den biskopssynod, som enligt planerna ska äga rum i oktober, överger sitt tema Ungdom. För närvarande har biskoparna ”absolut ingen trovärdighet” när det gäller det ämnet, sade Chaput, enligt nättidningen Catholicphilly.com på fredagen. I stället borde mötet i Rom behandla biskoparnas vandel. En talesperson för Philadelphias stift bekräftade för tidningen att Chaput hade sänt ett brev till påven, men gav inga detaljer om innehållet. Den sedan länge emotsedda biskopssynoden har som ämne ”De unga, tron och att urskilja sin kallelse”.

Liksom Burns hade tidigare biskopen för det brittiska stiftet Portsmouth, Philip Egan, föreslagit en särskild biskopssynod som en reaktion på övergreppsskandalen (läs mer här). Mötet skulle behandla prästernas och biskoparnas självuppfattning, skrev Egen förra veckan till Franciskus. Bland annat föreslog han att det inrättas en instans med överinseende över klerker, och att det kyrkorättsligt föreskrivs en stiftens uppförandekod.

Bakgrunden till förslagen är påven Franciskus önskan om en genomgripande förnyelse av den katolska kyrkan, med tanke på nya övergreppsskandaler i Pennsylvania, Chile och Australien. Påven måste vara den som sammankallar en extraordinär biskopssynod.

Kathpress 2018-09-01