1 september, 2018

Filter

Datumintervall
Datumintervall
På grund av övergreppsskandalerna i den katolska kyrkan har flera biskopar uppmanat påven Franciskus att sammankalla en särskild synod. Krisen, som har uppkommit genom sexuella övergrepp, nedtystande och förlorat förtroende,...
Nedan följer utdrag ur en text av Marie Collins som publicerats på den amerikanska nätportalen National Catholic Reporter den 31 augusti 2018. Collins har själv utsatts för sexuella övergrepp och ingick...
Rektorn för Ave Maria University i Florida, Jim Towey, har den senaste tiden försvarat påven Franciskus när det gäller hanteringen av sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. I ett uttalande...
Enligt kardinal Reinhard Marx, ordförande i den tyska biskopskonferensen, är nationalism och katolicism oförenliga. Det hävdar han i en intervju med Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) och Deutscher Welle i Gdansk, Polen....