Rektorn för Ave Maria University försvarar Franciskus

Rektorn för Ave Maria University i Florida, Jim Towey, har den senaste tiden försvarat påven Franciskus när det gäller hanteringen av sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. I ett uttalande från den 29 augusti vänder han sig emot såväl ärkebiskop Carlo Maria Viganò som kardinal Raymond Burke som båda har krävt påven Franciskus avgång.

Ave Maria University framhäver på högskolans egen hemsida att man vill vara läroämbetet i den katolska kyrkan trogen och rektorn Jim Towey beskriver själv sin institution som kyrkligt konservativ. Detta är i sammanhanget värt att nämna inte bara därför att Towey själv gör det i sitt uttalande utan också eftersom hans inlägg innebär ett försvar från konservativt håll för påven Franciskus som av strömningar inom kyrkan uppfattas driva en liberal linje i olika frågor.

Ärkebiskop Viganò, tidigare Vatikanens diplomatiska sändebud till USA, publicerade en text den 26 augusti som har väckt stor massmedial uppmärksamhet (se mer via länken här). I texten påstår Viganò att påven Franciskus redan 2013 kände till sexuella övergrepp begångna av den amerikanske före detta kardinalen Theodore McCarrick, men att Franciskus gjort sig skyldig till mörkläggning. Brevets tillförlitlighet har dock ifrågasatts av flera bedömare eftersom ett antal uppgifter i det inte tycks stämma.

I sitt uttalande (som kan läsas i dess helhet via länken här) skriver rektorn för Ave Maria University, Jim Towey, så här:

”I motsats till den allmänna föreställningen, följer de flesta konservativa katoliker inte deras [ärkebiskop Viganòs och kardinal Burkes] exempel och ansluter sig inte till deras utmaning – så gör studenterna verkligen inte på vårt campus. Ave Maria University är med rätta känt för vår oreserverade trohet mot kyrkan. Vi har denna hållning inte därför att vi är konservativa (det är vi) utan därför att lärjungaskapet kräver det. Detta förklarar varför våra studenter älskar påven Franciskus och stöder honom helhjärtat. Han är Petrus efterträdare och vår andlige fader. Han bär den helige Andes smörjelse. Konservativa katoliker må legitimt vara oeniga med påven Franciskus ansats i allt från miljöfrågor och kapitalism till äktenskap och familj. Sådana meningsskiljaktigheter är hälsosamma för kyrkan när de kanaliseras på ett adekvat sätt och förmedlas respektfullt. Men när kyrkliga meningsskiljaktigheter blir öppet fientliga och rebelliska, och några medlemmar i hierarkin framför sina åsikter som om de vore valda till påve i stället för Franciskus, då samlas trogna katoliker som våra studenter till försvar för påven.”

Red. 2018-09-01

Rektor Jim Toweys uttalande av den 29 augusti finns här

Hans uttalande av den 24 augusti finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rektorn för Ave Maria University i Florida, Jim Towey, har den senaste tiden försvarat påven Franciskus när det gäller hanteringen av sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. I ett uttalande från den 29 augusti vänder han sig emot såväl ärkebiskop Carlo Maria Viganò som kardinal Raymond Burke som båda har krävt påven Franciskus avgång.

Ave Maria University framhäver på högskolans egen hemsida att man vill vara läroämbetet i den katolska kyrkan trogen och rektorn Jim Towey beskriver själv sin institution som kyrkligt konservativ. Detta är i sammanhanget värt att nämna inte bara därför att Towey själv gör det i sitt uttalande utan också eftersom hans inlägg innebär ett försvar från konservativt håll för påven Franciskus som av strömningar inom kyrkan uppfattas driva en liberal linje i olika frågor.

Ärkebiskop Viganò, tidigare Vatikanens diplomatiska sändebud till USA, publicerade en text den 26 augusti som har väckt stor massmedial uppmärksamhet (se mer via länken här). I texten påstår Viganò att påven Franciskus redan 2013 kände till sexuella övergrepp begångna av den amerikanske före detta kardinalen Theodore McCarrick, men att Franciskus gjort sig skyldig till mörkläggning. Brevets tillförlitlighet har dock ifrågasatts av flera bedömare eftersom ett antal uppgifter i det inte tycks stämma.

I sitt uttalande (som kan läsas i dess helhet via länken här) skriver rektorn för Ave Maria University, Jim Towey, så här:

”I motsats till den allmänna föreställningen, följer de flesta konservativa katoliker inte deras [ärkebiskop Viganòs och kardinal Burkes] exempel och ansluter sig inte till deras utmaning – så gör studenterna verkligen inte på vårt campus. Ave Maria University är med rätta känt för vår oreserverade trohet mot kyrkan. Vi har denna hållning inte därför att vi är konservativa (det är vi) utan därför att lärjungaskapet kräver det. Detta förklarar varför våra studenter älskar påven Franciskus och stöder honom helhjärtat. Han är Petrus efterträdare och vår andlige fader. Han bär den helige Andes smörjelse. Konservativa katoliker må legitimt vara oeniga med påven Franciskus ansats i allt från miljöfrågor och kapitalism till äktenskap och familj. Sådana meningsskiljaktigheter är hälsosamma för kyrkan när de kanaliseras på ett adekvat sätt och förmedlas respektfullt. Men när kyrkliga meningsskiljaktigheter blir öppet fientliga och rebelliska, och några medlemmar i hierarkin framför sina åsikter som om de vore valda till påve i stället för Franciskus, då samlas trogna katoliker som våra studenter till försvar för påven.”

Red. 2018-09-01

Rektor Jim Toweys uttalande av den 29 augusti finns här

Hans uttalande av den 24 augusti finns här