Marx: Nationalism och kristendom går inte ihop

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt kardinal Reinhard Marx, ordförande i den tyska biskopskonferensen, är nationalism och katolicism oförenliga. Det hävdar han i en intervju med Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) och Deutscher Welle i Gdansk, Polen.

Överdrivna nationalkänslor är de största orsakerna till krig, betonade kardinalen. Detta var en viktig drivfjäder i skapandet av den europeiska enigheten, som kyrkan hela tiden sett positivt på. Mot den uppstickande nationalismen måste kyrkan engagera sig och i stället förorda hopp.

”Europa rör sig inte framåt enbart av sig självt”, enligt kardinalen. ”Kyrkan får aldrig upphöra med att arbeta för Europas enhet”, sade ärkebiskopen av München. Frihet, fred och demokrati betecknade han som ett ”allkonstverk”, som man ständigt måste arbeta för.

Ur ärkebiskopens synvinkel måste på sikt flyktings- och migrationspolitiken vara viktig. Här måste kontinenten utveckla ”gemensamma grundlinjer” och även utveckla solidaritet med migranternas ursprungsländer. Marx kom också vid sitt besök i Gdansk in på tankarna på den polska oppositionsrörelsen Solidaritet på 1980-talet.

I ett föredrag på torsdagskvällen i Gdansk sade Marx att ”Projektet Europa är ett fredsprojekt” som inte riktade sig mot patriotism, utan däremot handlade om ”solidaritetens etik”, i vilken man måste verka tillsammans. ”Vi har ett gemensamt ansvar för världen”, sade kardinalen. Man måste behålla alla människors gemensamma intresse i blickpunkten. ”Vår framtid heter gemenskap”, sade Marx ordagrant.

”Det 21:a århundradet kommer att bli spännande”, sade Marx. Frågan måste vara: ”Var vill vi ställa oss?” Han svar var: ”Absolut inte på extremnationalisternas sida, utan på frihetens och den mänskliga familjens. Det gäller att skydda varje människa, därför att hon är en människa.” I detta sammanhang har också kyrkan en uppgift: hon är ett ”instrument” som kan sammanföra människor, enligt kardinalen.

Sålunda har den polske påven S:t Johannes Paulus II visat att kyrkan är ett verktyg för fred och försoning. Detta måste även i dag efterlevas. Påven sammanbragte patriotism och öppenhet för världen. Kyrkan har en stor uppgift i en värld där det råder hat och motsättningar. Ett fritt samhälle måste rymma skillnader, fastän de är stora.

Demokratin är en ”komplex styrelseform” sade Marx och däri ligger dess framtid. Frihet och ansvar måste ses som grundvalen. ”Vi behöver mer än en omröstning vart fjärde år. Vi måste lyssna på varandra och leva i solidaritet. Solidaritet får emellertid inte ske på bekostnad på den tredje parten”.

Med hänvisning till migrationsdebatten karakteriserade kardinalen det faktum att människor omkommer på Medelhavet som ”en skandal”. Han förväntade sig engagemang från regeringar, som betecknade sig som kristna.

Strax före 38-årsjubiléet av undertecknandet av avtalet i Gdansk och det officiella erkännandet av fackföreningsrörelsen Solidaritet, deltog kardinalen i en ceremoni på torsdagens förmiddag där man hyllade frihetssträvandena i Polen på 1980-talet.

Kathpress 2018-08-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt kardinal Reinhard Marx, ordförande i den tyska biskopskonferensen, är nationalism och katolicism oförenliga. Det hävdar han i en intervju med Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) och Deutscher Welle i Gdansk, Polen.

Överdrivna nationalkänslor är de största orsakerna till krig, betonade kardinalen. Detta var en viktig drivfjäder i skapandet av den europeiska enigheten, som kyrkan hela tiden sett positivt på. Mot den uppstickande nationalismen måste kyrkan engagera sig och i stället förorda hopp.

”Europa rör sig inte framåt enbart av sig självt”, enligt kardinalen. ”Kyrkan får aldrig upphöra med att arbeta för Europas enhet”, sade ärkebiskopen av München. Frihet, fred och demokrati betecknade han som ett ”allkonstverk”, som man ständigt måste arbeta för.

Ur ärkebiskopens synvinkel måste på sikt flyktings- och migrationspolitiken vara viktig. Här måste kontinenten utveckla ”gemensamma grundlinjer” och även utveckla solidaritet med migranternas ursprungsländer. Marx kom också vid sitt besök i Gdansk in på tankarna på den polska oppositionsrörelsen Solidaritet på 1980-talet.

I ett föredrag på torsdagskvällen i Gdansk sade Marx att ”Projektet Europa är ett fredsprojekt” som inte riktade sig mot patriotism, utan däremot handlade om ”solidaritetens etik”, i vilken man måste verka tillsammans. ”Vi har ett gemensamt ansvar för världen”, sade kardinalen. Man måste behålla alla människors gemensamma intresse i blickpunkten. ”Vår framtid heter gemenskap”, sade Marx ordagrant.

”Det 21:a århundradet kommer att bli spännande”, sade Marx. Frågan måste vara: ”Var vill vi ställa oss?” Han svar var: ”Absolut inte på extremnationalisternas sida, utan på frihetens och den mänskliga familjens. Det gäller att skydda varje människa, därför att hon är en människa.” I detta sammanhang har också kyrkan en uppgift: hon är ett ”instrument” som kan sammanföra människor, enligt kardinalen.

Sålunda har den polske påven S:t Johannes Paulus II visat att kyrkan är ett verktyg för fred och försoning. Detta måste även i dag efterlevas. Påven sammanbragte patriotism och öppenhet för världen. Kyrkan har en stor uppgift i en värld där det råder hat och motsättningar. Ett fritt samhälle måste rymma skillnader, fastän de är stora.

Demokratin är en ”komplex styrelseform” sade Marx och däri ligger dess framtid. Frihet och ansvar måste ses som grundvalen. ”Vi behöver mer än en omröstning vart fjärde år. Vi måste lyssna på varandra och leva i solidaritet. Solidaritet får emellertid inte ske på bekostnad på den tredje parten”.

Med hänvisning till migrationsdebatten karakteriserade kardinalen det faktum att människor omkommer på Medelhavet som ”en skandal”. Han förväntade sig engagemang från regeringar, som betecknade sig som kristna.

Strax före 38-årsjubiléet av undertecknandet av avtalet i Gdansk och det officiella erkännandet av fackföreningsrörelsen Solidaritet, deltog kardinalen i en ceremoni på torsdagens förmiddag där man hyllade frihetssträvandena i Polen på 1980-talet.

Kathpress 2018-08-31