Franciskaner i Assisi ställer ut böcker om alkemi

Franciskanerna i Assisi skall arrangera en utställning under temat Alkemistiska manuskript från Franciskanorden. Den 23 juni ställer man ut elva handskrifter, som behandlar utforskandet av materien. Dessa dokument, som huvudsakligen kommer från 1500- och 1600-talen och förvaras på biblioteket i Sacro Convento, skall samtidigt finnas tillgängliga på internet.

Sacro Convento och Franciskusbasilikan i Assisi.

Av konservatoriska skäl har man beslutat att inte göra en konventionell utställning, säger bibliotekarien i Sacro Convento, Carlo Bottero. [Sacro Convento som är franciskanernas konvent ligger alldeles intill Franciskus-basilikan i Assisi, övers. anm. Innergården i bilden t.h.]

Dessa handskrifter har blivit utvalda på grund av deras grafiska framställning av elementens ordning och ömsesidiga växelverkan samt deras teckningar av experimentuppställningar och instrument. Texterna refererar till naturvetenskapliga och alkemistiska skrifter av till exempel Roger Bacon, Thomas av Aquino, Jean de Roquetaillade och Raymond de Gaufredi men också till verk, som med orätt tillskrivits den franciskanska filosofen och teologen Ramon Llull. Det handlar bland annat om omvandling av mineraler och metaller, framställning av guld samt sökandet efter den vises sten.

Presentationen av handskrifterna visar inte bara upp en bortglömd aspekt av bibliotekets samlingar, utan dokumenterar även tiggarordens praktiska intresse för alkemistiska metoder.

Kathpress 2018-06-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Franciskanerna i Assisi skall arrangera en utställning under temat Alkemistiska manuskript från Franciskanorden. Den 23 juni ställer man ut elva handskrifter, som behandlar utforskandet av materien. Dessa dokument, som huvudsakligen kommer från 1500- och 1600-talen och förvaras på biblioteket i Sacro Convento, skall samtidigt finnas tillgängliga på internet.

Sacro Convento och Franciskusbasilikan i Assisi.

Av konservatoriska skäl har man beslutat att inte göra en konventionell utställning, säger bibliotekarien i Sacro Convento, Carlo Bottero. [Sacro Convento som är franciskanernas konvent ligger alldeles intill Franciskus-basilikan i Assisi, övers. anm. Innergården i bilden t.h.]

Dessa handskrifter har blivit utvalda på grund av deras grafiska framställning av elementens ordning och ömsesidiga växelverkan samt deras teckningar av experimentuppställningar och instrument. Texterna refererar till naturvetenskapliga och alkemistiska skrifter av till exempel Roger Bacon, Thomas av Aquino, Jean de Roquetaillade och Raymond de Gaufredi men också till verk, som med orätt tillskrivits den franciskanska filosofen och teologen Ramon Llull. Det handlar bland annat om omvandling av mineraler och metaller, framställning av guld samt sökandet efter den vises sten.

Presentationen av handskrifterna visar inte bara upp en bortglömd aspekt av bibliotekets samlingar, utan dokumenterar även tiggarordens praktiska intresse för alkemistiska metoder.

Kathpress 2018-06-11