Polens president vill ha en folkomröstning om författningen

Polens president Andrzej Duda vill få till en folkomröstning om en reform av författningen. Någon gång i november bör medborgarna svara ja eller nej på 15 frågor om eventuella grundlagsbestämmelser, enligt vad polska medier rapporterade under onsdagen. Bland annat ska det handla om den kristna traditionen, Polens suveränitet och familjen.

Den fjärde frågan lyder: ”Är ni för att författningens preambel nämner att Polens och Europas tusenåriga kristna arv är en viktig källa till vår tradition, kultur och nationella identitet?” För närvarande heter det i författningen från 1997 att det polska folket har överlämnat ”sig i medvetenhet om ansvaret inför Gud eller inför det egna samvetet”.

Medborgarna ska också tillfrågas om de vill ha ett starkare författningsskydd av familjens ställning liksom av moderskap och faderskap. Även större befogenheter för presidenten inom utrikespolitiken och som militär överbefälhavare är ett ämne.

Duda vill dessutom få veta om medborgarna vill få rätt att med minst en miljon underskrifter få till stånd en beslutande folkomröstning. Presidenten vill också fråga folket om Polens författning ska ha företräde framför internationell och europeisk rätt.

Parlamentets överhus, senaten, måste rösta för den av Duda planerade folkomröstningen. Såväl det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) som oppositionen har reagerat med skepsis på initiativet.

Kathpress 2018-06-13