Franciskaner öppnar museum i Jerusalem

visual-ViaDolorosa-400x330Nio månader efter att grundstenen har lagts öppnas i gamla stan i Jerusalem kommande torsdag genom en multimedia-installation på Via dolorosa första delen av Terra Sancta Museum. På den mark som hör till Gisslingskapellet skall till slutet av 2017 följa en historisk och en arkeologisk avdelning, enligt vad den franciskanska kustodin ATS-Pro Terra Sancta meddelade [kustodi är en organisatorisk beteckning som Franciskanorden använder för att beteckna en region inom en provins där man har sin verksamhet, övers. anm.].

Multimedia-utställningen i byggnadens hittillsvarande lapidarium ska erbjuda besökaren ”en tidsresa i Jerusalems historia, från Jesus till i dag”, heter det. Syftet är att visa hur staden Jerusalem har utvecklats och göra det möjligt att medvetet uppleva de platser på Via dolorosa ”som har inkapslats i stadens aktuella historiska kontext”.

Den femton minuter långa rundvandringen kommer att erbjudas på åtta språk, förutom de båda nationalspråken hebreiska och arabiska även engelska, italienska, spanska, franska, portugisiska och ryska.

StSepolcro-ModellinoPå Gisslingskapellets mark blir det också en avdelning för tidigkristen arkeologi. Den tredje delen av utställningen på kustodins område skall informera om de kristnas och franciskanernas historia i det heliga landet från korsfararna till nutid. Det skall också ställas ut betydande delar av kyrkoskatten i Jerusalems Gravkyrka.

Den permanenta utställningen i tre delar på två platser i Jerusalems gamla stad är det enda museet i hela världen, som är ägnat kristenhetens rötter och bevarandet av de heliga platser som sedan mer än 800 år är anförtrott franciskanerna. Huvudman för det 2500 kvadratmeter stora museet är franciskankustodin tillsammans med Studium Biblicum Franciscanum och ATS-Pro Terra Sancta.

Kathpress 2016-03-13