Kardinal kritiserar brittisk anti-terrorstrategi

Vincent_NicholsDen brittiska regeringens anti-terrorstrategi riskerar på vissa punkter att göra enorm skada, sade den engelska katolska kyrkans överhuvud, ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols i samband med en föreläsning i tisdags kväll. Kardinalen svarade på en fråga från den tidigare liberale näringsministern Sir Vince Cable om han anser att regeringens strategi för att motverka terror går för långt när den också säger sig vilja förhindra vad den kallar ”icke våldsam extremism”.

Kardinal Nichols svarade: ”Det råder ingen tvekan om att hotet från verklig terror är konkret. … Men mitt intryck är att vi har kommit till en mycket känslig punkt där definitionen av vad som är extremism kan gå allvarligt fel.”

Kardinalens föreläsning ingår i serien ”Benedictus XVI-föreläsningar” på temat religion och det gemensamma goda, vilka hålls i ärkebiskopsresidenset i London och samarrangeras med St. Mary’s University till minne av den förre påvens möte med företrädare för andra religioner vid besöket i Storbritannien 2010. Kardinal Nichols fick denna kväll sällskap av chefsrabbinen Ephraim Mirvis och den ledande muslimske forskaren Maulana Sayed Ali Raza Rizvi för ett samtal under temat ”Att leva som kreativ minoritet i Storbritannien”.

Kardinalen sade vidare att den nuvarande definitionen av extremism skulle kunna bli ”en alltför långtgående bekräftelse av det som just nu helt enkelt är politisk konsensus”. Definitionen av ”brittiska värden”, som är en viktig del av regeringen Camerons strategi för integration och motverkande av radikalisering och terror, måste gå ett steg djupare, menade han. Strategin som den nu är formulerad riskerar att göra dem som blir misstänkta alienerade från samhället, och gav exempel med lärare som anmäler elever till polisen för misstänkt extremism. Detta kan ”göra enorm skada” för förtroendet i samhället.

I sin föreläsning föreslog kardinal Nichols att ”brittiska värden” måste bygga på en starkare och djupare grund än vad som är politisk konsensus, så som värnandet av den inneboende värdigheten i den mänskliga personen, strävan efter det gemensamma goda och ”öppenheten för det andliga och den transcendenta”.

Den brittiska regeringens antiterror-strategi (officiellt kallad Prevent strategy) har kritiserats från flera håll för att den kräver att exempelvis lärare rapporterar det som de misstänker kan vara extremism, utan någon tydlig avgränsning. Vid ett tillfälle blev till exempel en 14-årig pojke anmäld efter att ha använt beteckningen ”eko-terrorism” för kritik av en miljökampanj. Han hämtades direkt från klassrummet och blev sedan utfrågad av polisen om han hade kopplingar till IS. Den konservative parlamentsledamoten Mark Spencer varnade i en debatt nyligen att den del av strategin som inriktas mot just ”icke våldsam extremism”, det vill säga det som kardinalen också kritiserade, kan användas mot till exempel personer som offentligt ger uttryck för en traditionell syn på äktenskapet.

Kardinal Nichols varnade i sin föreläsning åhörarna för en intolerant sekularism som strävar efter ”att helt rensa det offentliga rummet från religion”. Han sade: ”Ett samhälle som privatiserar religionen och säger att det ’inte håller på med Gud’ försvagar sig självt.” Ett land som marginaliserar tron, tillade han, ”förlorar en av sina mest generösa och kreativa resurser.”

Catholic Herald, 2016-03-09