Franciskansyster ny ledare för Franciskanernas tredje orden

Den franciskanska gemenskapens reguljära institut står under en ny ledning. I generalförsamlingen 25–30 april i Assisi valdes den från USA bördiga systern Deborah Lockwood, hittills generalföreståndarinna för ”Franciskansystrarna av boten och den kristna kärleken”, till ny ledare för paraplyorganisationen för instituten i franciskanernas tredje orden.

Också de andra medlemmarna i ledningsrådet nyvaldes för de kommande fyra åren, däribland två systrar från Kanada och Kroatien, som bor i Rom, liksom ordenssystrar från Italien, Brasilien och Belgien. 84 kvinnor och män från franciskanorden på alla kontinenter tog del i generalförsamlingen.

Det slutbudskap som formulerades är programmatiskt. Man vill leva ut evangeliet ”interkulturellt och i enhet” och ”vända sig till människor som lever i samhällets och kyrkans marginal, särskilt kvinnorna” och man förpliktar sig till att verka för deras sak, heter det. Man erkänner dagens utmaningar, bär ansvar för skapelsen, drömmer ”i kontemplation och profetiskt handlande”, utforskar och ställer sig inför nya risker, enligt dokumentet.

Som svar på Vaticanum II upprättades 1982 Den internationella franciskanska konferensen av bröder och systrar i den helige Franciskus reguljära tredje orden eller i förkortad form IFK-TOR. 200 franciskanska ledare, män och kvinnor, godkände då i Rom ett nytt regelverk, som något senare godtogs av påven Johannes Paulus II. Den senare i Assisi 1985 upprättade föreningen skall ”verksamt fortsätta det franciskanska arvets gemensamma förbund och det uppnådda samarbetet”, hette det.

Medan den första orden omfattar de på den franciskanska livsformen sig åberopande franciskanerna, minoriterna och kapucinerna, betecknar den andra orden de av den heliga Klara grundade klarissystrarna. Den tredje delen av ordensfamiljen som intill helt nyligen betecknades som tredje orden som övergripande term, är sammansatt av en sekulär, värdslig gren och av en reguljär sådan.

Kathpress 2013-05-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franciskanska gemenskapens reguljära institut står under en ny ledning. I generalförsamlingen 25–30 april i Assisi valdes den från USA bördiga systern Deborah Lockwood, hittills generalföreståndarinna för ”Franciskansystrarna av boten och den kristna kärleken”, till ny ledare för paraplyorganisationen för instituten i franciskanernas tredje orden.

Också de andra medlemmarna i ledningsrådet nyvaldes för de kommande fyra åren, däribland två systrar från Kanada och Kroatien, som bor i Rom, liksom ordenssystrar från Italien, Brasilien och Belgien. 84 kvinnor och män från franciskanorden på alla kontinenter tog del i generalförsamlingen.

Det slutbudskap som formulerades är programmatiskt. Man vill leva ut evangeliet ”interkulturellt och i enhet” och ”vända sig till människor som lever i samhällets och kyrkans marginal, särskilt kvinnorna” och man förpliktar sig till att verka för deras sak, heter det. Man erkänner dagens utmaningar, bär ansvar för skapelsen, drömmer ”i kontemplation och profetiskt handlande”, utforskar och ställer sig inför nya risker, enligt dokumentet.

Som svar på Vaticanum II upprättades 1982 Den internationella franciskanska konferensen av bröder och systrar i den helige Franciskus reguljära tredje orden eller i förkortad form IFK-TOR. 200 franciskanska ledare, män och kvinnor, godkände då i Rom ett nytt regelverk, som något senare godtogs av påven Johannes Paulus II. Den senare i Assisi 1985 upprättade föreningen skall ”verksamt fortsätta det franciskanska arvets gemensamma förbund och det uppnådda samarbetet”, hette det.

Medan den första orden omfattar de på den franciskanska livsformen sig åberopande franciskanerna, minoriterna och kapucinerna, betecknar den andra orden de av den heliga Klara grundade klarissystrarna. Den tredje delen av ordensfamiljen som intill helt nyligen betecknades som tredje orden som övergripande term, är sammansatt av en sekulär, värdslig gren och av en reguljär sådan.

Kathpress 2013-05-03