Franciskus: aldrig mer missionera med tvång

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid sitt andra möte med urbefolkningen i Kanada tog påven Franciskus tydligt avstånd från alla former av tvångsmission. ”Det går inte att förkunna Gud på ett sätt som står i motsättning till Gud”, sade han under måndagseftermiddagen då han besökte en församling i Edmonton. Men, förklarade Franciskus vidare, detta har ofta skett i det förgångna – men Gud skänker oss sig själv på ett ödmjukt sätt, medan människor i stället har försökt tvinga honom på andra och har i hans namn själva tvingat sig på andra. ”I Jesu namn – måtte något sådant aldrig mer förekomma i kyrkan”, framhöll Franciskus.

När påven träffade medlemmar från Jesu hjärtas församling i Edmonton, vars medlemmar både består av urbefolkning och ättlingar till europeiska invandrare, förklarade han hur han ser på det kommande försoningsarbetet mellan ursprungsbefolkning, invandare och kyrkan: ”Gester och besök kan vara väl så viktiga”, förklarade han, ”men försoningens ord och gärningar sker på plats, inom gemenskaper som denna, där människor och familjer lever sida vid sida, dag för dag.”

Samtidigt medgav Franciskus att försoning ofta är något mycket svårt, i synnerhet när det ska ske i Kristi namn och man ”bara känner ilska och skam” vid åsynen av det förgångnas kyrkliga institutioner. Ingenting kan ”utsläcka sårad värdighet, upplevd smärta och sviket förtroende. Vi troende borde dessutom aldrig låta skammen inom oss försvinna”, uppmanade Franciskus. Men likväl är en ny början alltid nödvändig, tillade han.

För att försonas med varandra och med det förgångna, sade Franciskus vidare, ”med den orätt som man har lidit och med skadade minnen, med traumatiska händelser som inte kan helas av någon mänsklig tröst”, borde vi tillsammans ”rikta blicken mot Jesus som korsfästes i så många elever i dessa internatskolor”. För i själva verket är försoning inte så mycket ett resultat av egna ansträngningar, utan en gåva från Gud.

I församlingen Sacred Heart, som grundades 1913, lever ett relativt stort antal anhöriga till de så kallade First nations, det vill säga det nuvarande Kanadas urbefolkning. År 1991 utnämndes församlingen av den dåvarande ärkebiskopen till First nations, métisers och inuiters nationalkyrka. Nu för tiden lever även många migranter och flyktingar där.

Kathpress 2022-07-26

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid sitt andra möte med urbefolkningen i Kanada tog påven Franciskus tydligt avstånd från alla former av tvångsmission. ”Det går inte att förkunna Gud på ett sätt som står i motsättning till Gud”, sade han under måndagseftermiddagen då han besökte en församling i Edmonton. Men, förklarade Franciskus vidare, detta har ofta skett i det förgångna – men Gud skänker oss sig själv på ett ödmjukt sätt, medan människor i stället har försökt tvinga honom på andra och har i hans namn själva tvingat sig på andra. ”I Jesu namn – måtte något sådant aldrig mer förekomma i kyrkan”, framhöll Franciskus.

När påven träffade medlemmar från Jesu hjärtas församling i Edmonton, vars medlemmar både består av urbefolkning och ättlingar till europeiska invandrare, förklarade han hur han ser på det kommande försoningsarbetet mellan ursprungsbefolkning, invandare och kyrkan: ”Gester och besök kan vara väl så viktiga”, förklarade han, ”men försoningens ord och gärningar sker på plats, inom gemenskaper som denna, där människor och familjer lever sida vid sida, dag för dag.”

Samtidigt medgav Franciskus att försoning ofta är något mycket svårt, i synnerhet när det ska ske i Kristi namn och man ”bara känner ilska och skam” vid åsynen av det förgångnas kyrkliga institutioner. Ingenting kan ”utsläcka sårad värdighet, upplevd smärta och sviket förtroende. Vi troende borde dessutom aldrig låta skammen inom oss försvinna”, uppmanade Franciskus. Men likväl är en ny början alltid nödvändig, tillade han.

För att försonas med varandra och med det förgångna, sade Franciskus vidare, ”med den orätt som man har lidit och med skadade minnen, med traumatiska händelser som inte kan helas av någon mänsklig tröst”, borde vi tillsammans ”rikta blicken mot Jesus som korsfästes i så många elever i dessa internatskolor”. För i själva verket är försoning inte så mycket ett resultat av egna ansträngningar, utan en gåva från Gud.

I församlingen Sacred Heart, som grundades 1913, lever ett relativt stort antal anhöriga till de så kallade First nations, det vill säga det nuvarande Kanadas urbefolkning. År 1991 utnämndes församlingen av den dåvarande ärkebiskopen till First nations, métisers och inuiters nationalkyrka. Nu för tiden lever även många migranter och flyktingar där.

Kathpress 2022-07-26

Detta är en nyhetstext.