Påven ber om förlåtelse i präriestaden Maskawacis

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skylten ˮMental Health and Cultural Supportˮ syns tydligt bredvid en tipi, den kanadensiska indianska ursprungsbefolkningens traditionella tält. Ungefär 300 frivilliga har kommit till den lilla präriestaden Maskawacis för att stödja de överlevande, som de själva kallar sig, vid det första stora mötet med påven Franciskus. De delar ut ˮtårepåsar ˮ. Där ska människorna lägga näsdukarna som de har torkat sina tårar med. Sedan kommer påsarna att brännas upp.

Detta är ett av flera sätt att handskas med den bedrövelse, eller något värre, som kan bli följden av att traumatiska upplevelser väcks till liv under påvebesöket. Påven Franciskus talar på måndagen för första gången inför en större grupp av ursprungsbefolkningarna på deras egen mark i Kanada. Ungefär 2 000 tidigare elever vid så kallade Residential Schools, äldste och andra medlemmar av de tre stora grupperna av landets ursprungsbefolkningar First Nations, Métis och Inuit har infunnit sig.

De väntar alla på en bön om förlåtelse för den roll som kyrkan spelade i historien med Residential Schools och dess ˮkatastrofala följdenˮ, som påven senare säger. Om detta räcker för det orättfärdiga lidandet, får tiden utvisa, menar två unga kvinnor. Hela generationer i deras gemenskap har blivit traumatiserade. Hilda Joseph däremot hoppas att bönen om förlåtelse ska leda till helande. Joseph har kommit för sin fars skull. Han led under hela livet av upplevelserna från skoltiden.

Enligt experters uppskattningar dog 4 000 till 6 000 barn i Residential Schools. De dog av undernäring och sjukdomar, under flykt eller genom självmord. Under ceremonin med påven höll kvinnor upp en flera meter lång banderoll med namnen på offer. Påven är påtagligt berörd, när han med rullstol kommer upp på den lilla vita scenen på Pow-Wow-arenan. Det är annars här som den lokala församlingen firar sina fester och genomför sina riter.

–  –  –  –  –

 .  . . ˮJag tänker på den tragedi som så många av er, era familjer och er gemenskap har drabbats av; på vad ni har berättat för mig om det lidande som ni måste utstå i internatskolornaˮ, säger påven.

I slutet av mars kom en delegation av tidigare elever och anhöriga till Vatikanen och besökte påven, för att berätta för honom om sina erfarenheter. [Läs här om detta besök] Nu är påven i Kanada och ber om förlåtelse för de ˮkatastrofala misstagenˮ. Han gör detta som talesman för ”de många kristna som understödde maktens kolonisering, som förtryckte urbefolkningarna”. Vidare ber han om förlåtelse för de metoder som användes i internatskolorna för att utplåna barnens egen kultur och påtvinga dem assimilering. Här samverkade regering, kyrkan och ordnar.

ˮJag ber ödmjukt om förlåtelse för det onda som så många kristna har begått mot urbefolkningarnaˮ, säger påven påtagligt berörd. Flera gånger kommer applåder när han ber om förlåtelse. Hans ord berör. Några av de närvarande gråter. Efter anförandet överräcker påven ett par röda mockasiner. Det är de skor som representanter för Métis skänkte honom vid besöket i Rom, som ett tecken på barnens lidanden. Nu uppfyller Franciskus önskan att återlämna skorna igen.

Påven beledsagar sin botgöringsresa med tydliga åtbörder. Redan vid ankomsten till Kanada i söndags kysste påven ödmjukt Alma Desjarlais’ hand. Hon är en överlevare från Residential School Frog Lake First Nation.

Påvebesöket och de internationella massmedia är för Kanadas urbefolkningar ett tillfälle att visa upp sin kultur efter att den under lång tid har undertryckts. Sånger, instrument, kläder och gester står i centrum. Kanadas politiska toppar stor i bakgrunden.

Kathpress 2022-07-25

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skylten ˮMental Health and Cultural Supportˮ syns tydligt bredvid en tipi, den kanadensiska indianska ursprungsbefolkningens traditionella tält. Ungefär 300 frivilliga har kommit till den lilla präriestaden Maskawacis för att stödja de överlevande, som de själva kallar sig, vid det första stora mötet med påven Franciskus. De delar ut ˮtårepåsar ˮ. Där ska människorna lägga näsdukarna som de har torkat sina tårar med. Sedan kommer påsarna att brännas upp.

Detta är ett av flera sätt att handskas med den bedrövelse, eller något värre, som kan bli följden av att traumatiska upplevelser väcks till liv under påvebesöket. Påven Franciskus talar på måndagen för första gången inför en större grupp av ursprungsbefolkningarna på deras egen mark i Kanada. Ungefär 2 000 tidigare elever vid så kallade Residential Schools, äldste och andra medlemmar av de tre stora grupperna av landets ursprungsbefolkningar First Nations, Métis och Inuit har infunnit sig.

De väntar alla på en bön om förlåtelse för den roll som kyrkan spelade i historien med Residential Schools och dess ˮkatastrofala följdenˮ, som påven senare säger. Om detta räcker för det orättfärdiga lidandet, får tiden utvisa, menar två unga kvinnor. Hela generationer i deras gemenskap har blivit traumatiserade. Hilda Joseph däremot hoppas att bönen om förlåtelse ska leda till helande. Joseph har kommit för sin fars skull. Han led under hela livet av upplevelserna från skoltiden.

Enligt experters uppskattningar dog 4 000 till 6 000 barn i Residential Schools. De dog av undernäring och sjukdomar, under flykt eller genom självmord. Under ceremonin med påven höll kvinnor upp en flera meter lång banderoll med namnen på offer. Påven är påtagligt berörd, när han med rullstol kommer upp på den lilla vita scenen på Pow-Wow-arenan. Det är annars här som den lokala församlingen firar sina fester och genomför sina riter.

–  –  –  –  –

 .  . . ˮJag tänker på den tragedi som så många av er, era familjer och er gemenskap har drabbats av; på vad ni har berättat för mig om det lidande som ni måste utstå i internatskolornaˮ, säger påven.

I slutet av mars kom en delegation av tidigare elever och anhöriga till Vatikanen och besökte påven, för att berätta för honom om sina erfarenheter. [Läs här om detta besök] Nu är påven i Kanada och ber om förlåtelse för de ˮkatastrofala misstagenˮ. Han gör detta som talesman för ”de många kristna som understödde maktens kolonisering, som förtryckte urbefolkningarna”. Vidare ber han om förlåtelse för de metoder som användes i internatskolorna för att utplåna barnens egen kultur och påtvinga dem assimilering. Här samverkade regering, kyrkan och ordnar.

ˮJag ber ödmjukt om förlåtelse för det onda som så många kristna har begått mot urbefolkningarnaˮ, säger påven påtagligt berörd. Flera gånger kommer applåder när han ber om förlåtelse. Hans ord berör. Några av de närvarande gråter. Efter anförandet överräcker påven ett par röda mockasiner. Det är de skor som representanter för Métis skänkte honom vid besöket i Rom, som ett tecken på barnens lidanden. Nu uppfyller Franciskus önskan att återlämna skorna igen.

Påven beledsagar sin botgöringsresa med tydliga åtbörder. Redan vid ankomsten till Kanada i söndags kysste påven ödmjukt Alma Desjarlais’ hand. Hon är en överlevare från Residential School Frog Lake First Nation.

Påvebesöket och de internationella massmedia är för Kanadas urbefolkningar ett tillfälle att visa upp sin kultur efter att den under lång tid har undertryckts. Sånger, instrument, kläder och gester står i centrum. Kanadas politiska toppar stor i bakgrunden.

Kathpress 2022-07-25

Detta är en nyhetstext.