Franciskus av Assisi i New York

FN:s högkvarter i New York kommer inom kort att ha en utställning om Franciskus av Assisi (1182–1226). Titeln på utställningen är ”Franciskus – ikoner, ord, bilder” och man kommer att visa värdefulla medeltida manuskript från helgonets eget kloster i Assisi. Till de många sevärda utställningsobjekten hör Codex 338 från 1200-talet som innehåller Solsången av Franciskus [den räknas ofta som den första dikten på italienska, övers. anm].

Vatikanen har medverkat i förberedelsen av utställningen. USA:s ambassadör vid Heliga stolen, Kenneth Hackett, säger till Vatikanradion att utställningen inriktar sig mot en bred publik och vill göra franciskansk spiritualitet och arvet från Franciskus av Assisi tillgängligt. Amerikanska medborgare uppskattar det italienska helgonet som en symbolfigur för fred, ekologi, enkelhet och ödmjukhet – i synnerhet nu under påven Franciskus ämbete.

Utställningen varar mellan 17 och 28 november i FN:s högkvarter. Därefter arrangeras den fram till och med den 14 januari i Brooklyn Borough Hall. Påven Franciskus kommer eventuellt att i september 2015 att besöka USA och tala i FN i New York. Besöket är dock ännu så länge inte definitivt fastlagt.

Kathpress 2014-11-07

Under vårterminen 2015 ges en kurs i franciskansk spiritualitet vid Newmaninstitutet. Läs mer via denna länk här och genom denna pdf: Franciskansk _spiritualitet_kurs Newman vt 2015