Franciskus kräver större miljömedvetande

Påven Franciskus uppmanar till ett ökat skydd av miljön. Det är inte bara institutioner som måste ta sitt ansvar utan även varje enskild medborgare, sade påven vid söndagens angelusbön på Petersplatsen. Skyddet av naturen är starkt kopplat till det mänskliga livets hälsa. Franciskus yttrade sig med anledning av ”skapelsens dag” som kyrkorna firar den 1 september.

Påven uppmanade katolikerna praktisera sin tro. ”Det är sorgligt att hitta urvattnade kristna. De liknar ett utspätt vin, där man är osäker på om det är vin eller vatten”, sade påven inför mer än 10 000 besökare på Petersplatsen.

Kristna måste enligt påven ständigt förnya sin tro för att inte bli förvärldsligade. Därför är det viktigt att varje dag läsa ett stycke ur evangeliet och meditera över det. Vid tidigare tillfällen har Franciskus uppmanat till att ständigt ha en liten evangelieutgåva med sig för att alltid kunna läsa i den.

Kathpress 2014-09-01