England: fria resor för katolska skolbarn avskaffade

Enligt den engelska katolska tidningen The Tablet, som gjort en undersökning i 28 olika distrikt i landsorten, kräver lokala förvaltningsmyndigheter att föräldrar skall betala för hela eller en del av kostnaden för barnens resor från och till skolor som inte ligger närmast deras hem och i vissa fall svara för transporter i egen regi.

Detta drabbar särskilt elever som går i katolska (eller andra religiöst drivna) skolor, som sällan ligger nära elevernas hem. Detta har fått katolska föräldrar som bor på landsbygden, att frukta att de skall hindras att skicka sina barn till katolska skolor, särskilt om de har mer än ett barn i skolåldern.

En talesperson för Catholic Education Service säger sig vara ”djupt oroad över konsekvenserna av begränsningen av föräldrars valmöjligheter, genom nedskärningen av kostnaderna för skolbarnens resor till och från hemmet”. Katolska kyrkan har särskilt satsat på att ge familjer med låga inkomster förmånlig behandlig och stöd för barnens transporter, för att säkerställa att deras val av skola inte undergrävs av transportkostnaderna, speciellt med tanke på att katolska familjer traditionellt sett är större än andra och upptagningsområdena för katolska skolor är tio gånger större.

Enligt lag åligger det skolmyndigheterna att stå för fria transporter till närmaste skola om denna ligger längre bort än på gångavstånd eller från 3,2 till 4,8 km, beroende på barnens ålder. Före 2007 beviljade nästan alla lokala myndigheter oinskränkt rätt till fria transporter för elever som gick i katolska skolor om dessa inte låg nära deras hem.

Lokala myndigheter har fortsatt att bevilja fria resor för barn från familjer med låga inkomster, vars barn gick i kyrkliga skolor belägna upp till 24 km från deras hem, och 12,8 km i de fall det gällde icke-religiösa skolor.

De första distrikten att avskaffa fria transporter 2007 var Leicestershire och Nottinghamshire, åtföljda av Dorset, Lincolnshire och West Sussex 2008. Under de påföljande åren växte antalet lavinartat så att åtminstone 18 lokala disrikt mellan 2009 och 2012 har dragit in de fria resorna.

De myndigheter som avskaffat fria resor anser att särskilda rättigheter för religiösa elever är diskriminerande och att den nya policyn är mera rättvis. I Durham har myndigheterna nyligen börjat ge stöd till föräldrar som är angelägna att undvika att behöva skicka sina barn till religiösa skolor och beviljar fria transporter om närmaste skola råkar vara en religiös skola. Samma nedskärningsmönster kommer att följas i Wales.

Katherine Backler, The Tablet, 2014-08-29