Franciskus varnar för ”pengarnas tyranni”

Påven Franciskus varnar för habegär och girighet. ”Pengarnas tyranni” skänker oss inte särskilt många förmåner, förklarade han i söndags då den påvliga akademien för samhällsvetenskaper sammanträdde i Vatikanen. ”Vi kan vara väldigt fästa vid pengar, äga många saker, men i slutändan kommer vi inte att få ta dem med oss”, fortsatte Franciskus. Han drog sig till minnes något som hans mormor brukade säga: ”I en liksvepning finns inga fickor.”

På grund av den rådande världsåskådningen som präglas av girighet och egoism utplundras de kommande generationerna genom människohandel, tvångsarbete, prostitution och organhandel, vilket är ett brott mot mänskligheten, förklarade påven. En sådan materialistisk livsstil leder till en enorm ökning av fattigdomen och att ojämlikheten tilltar, manade Franciskus, vilket i sin tur leder till att missnöjet växer i samhället, konflikterna förvärras och att demokratin hotas.

”Vi ser att världen aldrig har varit rikare än nu, men trots detta överflöd finns fattigdom och ojämlikhet kvar och, vad värre är, ökar de dessutom”, beklagade Franciskus. Men de goda nyheterna består i att människan, som är skapad i Guds avbild, är kallad att arbeta tillsammans med Skaparen och låta världen utvecklas på ett mer hållbart och solidariskt sätt, fortsatte han.

För att habegäret ska kunna övervinnas är därför alla människor kallade att påbörja en världsvid rörelse mot likgiltigheten. I detta sammanhang påminde Franciskus om de stora förebilderna Franciskus av Assisi (1181/1182–1226) och moder Teresa (1910–1997).

Den påvliga akademien för samhällsvetenskapers två dagar långa sammanträde går under namnet Caritas, Social Friendship, and the End of Poverty. Science and Ethics of Happiness.

Kathpress 2021-10-03

Detta är en nyhetstext.