Rapport om sexuella övergrepp i kyrkan i Frankrike offentliggörs på tisdag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter två och ett halvt års arbete överlämnar på tisdag den 5 oktober den oberoende kommissionen om sexuella övergrepp i kyrkan (Ciase) sin rapport om pedofili i kyrkan i Frankrike. Ordföranden för Ciase, Jean-Marc Sauvé, avslöjar för AFP att ungefär 3 000 präster och ordenstillhöriga har utsatt omyndiga eller personer i särskilt utsatta situationer för sexuella övergrepp, under en period på 70 år.

Mellan 2 900 och 3 200 pedofiler i kyrkan på 70 år i Frankrike: det är en av de första slutsatserna av den oberoende kommissionen om sexuella övergrepp i katolska kyrkan, som på tisdag avger en aldrig tidigare skådad och oväntad bedömning i en rapport på 2 500 sidor, enligt vad Jean-Marc Sauvé, ordförande för Ciase, berättade för nyhetsbyrån AFP. De som har begått övergreppen är präster och ordensfolk, och antalet är ”en uppskattning i underkant”, uppger Sauvé.

Denna rapport kommer att överlämnas officiellt till Franska biskopskonferensen (CEF) och Konferensen för ordensfolk i andliga institut och kongregationer (Corref), som beställde den år 2018. Överlämnandet sker under en presskonferens, som direktsänds på hemsidorna för Corref och TV-kanalen KTO, med början kl. 9.00, fransk tid. Vatican  News kommer hela dagen att bevaka denna händelse genom analyser och vittnesbörd, via hemsidan och i tidningar.

Prövningens tid

Monsignore Éric de Moulins-Beaufort, ordförande för CEF, sa vid ett möte med församlingsmedlemmar i hans stift att han fruktar att rapporten ˮåterger enorma och skrämmande siffror”. När den offentliggörs ”blir det ett sanningens ögonblick, en hård prövning”, kan man också läsa i ett meddelande som sändes ut av biskoparna till prästerna och församlingarna inför veckoslutets mässor. Ett meddelande som uppmanar ”till en inställning av sanning och medlidande”. Biskopskonferensen har sände även ut et särskild allmän förbön för söndagen.

”Det blir ett bombnedslag”, säger med eftertryck en anonym medlem av Ciase till AFP. Och Olivier Savignac från kollektivet Parler et Revivre kan hålla med om detta. ”Det blir inte något behaglig läsning”, betonar sociologen Philippe Portier, också medlem av kommissionen.

Ciase beräknar alltså antalet offer och jämför utbredningen av sexuellt våld i kyrkan med vad man har identifierat i andra institutioner (idrottsföreningar, skolor . . .) och inom familjer. Rapporten analyserar ”särskilt institutionella och kulturella mekanismer” som har kunnat gynna pedofili.

Efter att ha ställt diagnos ska kommissionen lista 45 förslag som berör flera olika områden: att lyssna till offer, förebyggande verksamhet utbildning av präster och ordensfolk, kanonisk rätt, förändring av kyrkans ledning. […] Rapporten förordar även en policy med ersättning och reparation

För sitt arbete lät Ciase offrens röst vara ”mallen för arbetet”, understryker Jean-Marc Sauvé. Under 17 månader har man fått 6 500 telefonsamtal eller annan kontakt med offer eller deras närstående, och 250 längre förhör eller undersökande samtal har ägt rum. Vittnesmål från några offer förekommer i rapportens bilagor. Ciase fördjupade även sina undersökningar genom att söka i åtskilliga arkiv (kyrka, justitie- och inrikesministerier, press).

Konsekvenser?

I de flesta fallen är handlingarna idag preskriberade, och förövarna avlidna, vilket gör det otroligt att kunna starta rättsprocesser. Men det har ändå förekommit ”22 icke preskriberade fall, där åklagarmyndigheter har inlett förundersökning. Vi har också kontaktat biskopar eller kongregationers överordnade angående mer än 40 utredningar, för att informera dem om preskriberade brottsliga gärningar, där förövarna ännu är i livet”, förklara Jean-Marc Sauvé, nu i en intervju som nyligen publicerades Journal du Dimanche.

De franska biskoparna har för övrigt utlovat att de ska ställa till förfogande ekonomiska ”bidrag”, som ska tilldelas offer med början under år 2022. Men i november kommer det andra reaktioner från CEF och Corref, då de båda institutionerna samlas till plenarsammanträden. ”Jag väntar mig att vi kommer att konfronteras med denna börda, hur tung den än är, för att vi sedan ska kunna vidta de åtgärder som krävs”, försäkrar syster Véronique Margron, ordförande för Corref.

Rapporten ska även granskas i Rom, där ärende togs upp av påve Franciskus och en grupp franska biskopar i samband med deras ad limina-besök i september. ”Det är ert kors att bära”, sade bland annat den Helige fadern i fredags i samband med det senaste besöket i Vatikanen av biskopar från Frankrike.

Vatican News, franska redaktionen 2021-10-03

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter två och ett halvt års arbete överlämnar på tisdag den 5 oktober den oberoende kommissionen om sexuella övergrepp i kyrkan (Ciase) sin rapport om pedofili i kyrkan i Frankrike. Ordföranden för Ciase, Jean-Marc Sauvé, avslöjar för AFP att ungefär 3 000 präster och ordenstillhöriga har utsatt omyndiga eller personer i särskilt utsatta situationer för sexuella övergrepp, under en period på 70 år.

Mellan 2 900 och 3 200 pedofiler i kyrkan på 70 år i Frankrike: det är en av de första slutsatserna av den oberoende kommissionen om sexuella övergrepp i katolska kyrkan, som på tisdag avger en aldrig tidigare skådad och oväntad bedömning i en rapport på 2 500 sidor, enligt vad Jean-Marc Sauvé, ordförande för Ciase, berättade för nyhetsbyrån AFP. De som har begått övergreppen är präster och ordensfolk, och antalet är ”en uppskattning i underkant”, uppger Sauvé.

Denna rapport kommer att överlämnas officiellt till Franska biskopskonferensen (CEF) och Konferensen för ordensfolk i andliga institut och kongregationer (Corref), som beställde den år 2018. Överlämnandet sker under en presskonferens, som direktsänds på hemsidorna för Corref och TV-kanalen KTO, med början kl. 9.00, fransk tid. Vatican  News kommer hela dagen att bevaka denna händelse genom analyser och vittnesbörd, via hemsidan och i tidningar.

Prövningens tid

Monsignore Éric de Moulins-Beaufort, ordförande för CEF, sa vid ett möte med församlingsmedlemmar i hans stift att han fruktar att rapporten ˮåterger enorma och skrämmande siffror”. När den offentliggörs ”blir det ett sanningens ögonblick, en hård prövning”, kan man också läsa i ett meddelande som sändes ut av biskoparna till prästerna och församlingarna inför veckoslutets mässor. Ett meddelande som uppmanar ”till en inställning av sanning och medlidande”. Biskopskonferensen har sände även ut et särskild allmän förbön för söndagen.

”Det blir ett bombnedslag”, säger med eftertryck en anonym medlem av Ciase till AFP. Och Olivier Savignac från kollektivet Parler et Revivre kan hålla med om detta. ”Det blir inte något behaglig läsning”, betonar sociologen Philippe Portier, också medlem av kommissionen.

Ciase beräknar alltså antalet offer och jämför utbredningen av sexuellt våld i kyrkan med vad man har identifierat i andra institutioner (idrottsföreningar, skolor . . .) och inom familjer. Rapporten analyserar ”särskilt institutionella och kulturella mekanismer” som har kunnat gynna pedofili.

Efter att ha ställt diagnos ska kommissionen lista 45 förslag som berör flera olika områden: att lyssna till offer, förebyggande verksamhet utbildning av präster och ordensfolk, kanonisk rätt, förändring av kyrkans ledning. […] Rapporten förordar även en policy med ersättning och reparation

För sitt arbete lät Ciase offrens röst vara ”mallen för arbetet”, understryker Jean-Marc Sauvé. Under 17 månader har man fått 6 500 telefonsamtal eller annan kontakt med offer eller deras närstående, och 250 längre förhör eller undersökande samtal har ägt rum. Vittnesmål från några offer förekommer i rapportens bilagor. Ciase fördjupade även sina undersökningar genom att söka i åtskilliga arkiv (kyrka, justitie- och inrikesministerier, press).

Konsekvenser?

I de flesta fallen är handlingarna idag preskriberade, och förövarna avlidna, vilket gör det otroligt att kunna starta rättsprocesser. Men det har ändå förekommit ”22 icke preskriberade fall, där åklagarmyndigheter har inlett förundersökning. Vi har också kontaktat biskopar eller kongregationers överordnade angående mer än 40 utredningar, för att informera dem om preskriberade brottsliga gärningar, där förövarna ännu är i livet”, förklara Jean-Marc Sauvé, nu i en intervju som nyligen publicerades Journal du Dimanche.

De franska biskoparna har för övrigt utlovat att de ska ställa till förfogande ekonomiska ”bidrag”, som ska tilldelas offer med början under år 2022. Men i november kommer det andra reaktioner från CEF och Corref, då de båda institutionerna samlas till plenarsammanträden. ”Jag väntar mig att vi kommer att konfronteras med denna börda, hur tung den än är, för att vi sedan ska kunna vidta de åtgärder som krävs”, försäkrar syster Véronique Margron, ordförande för Corref.

Rapporten ska även granskas i Rom, där ärende togs upp av påve Franciskus och en grupp franska biskopar i samband med deras ad limina-besök i september. ”Det är ert kors att bära”, sade bland annat den Helige fadern i fredags i samband med det senaste besöket i Vatikanen av biskopar från Frankrike.

Vatican News, franska redaktionen 2021-10-03

Detta är en nyhetstext.