Jean-Marc Sauvé

Filter

Datumintervall
Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har...
Efter två och ett halvt års arbete överlämnar på tisdag den 5 oktober den oberoende kommissionen om sexuella övergrepp i kyrkan (Ciase) sin rapport om pedofili i kyrkan i Frankrike....