Sauve: ingen koppling mellan celibat och övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har det funnits orimliga föreställningar om celibatet som har gjort det lättare för de vigda förövarna att påverka sina offer”, förklarade Sauve i en intervju med tidningen Tagespost. Intervjun kretsade kring frågor om ”klerikalism”, det vill säga strävan att bevara och öka prästers yttre makt, och en delvis ”sakraliserad” syn på prästerskapet. Den teologiska föreställningen att prästen är en ”Kristi avbild” har enligt Sauve förvanskats av förövarna.

När en minderårig utnyttjas sexuellt, oavsett var detta sker, innebär det ”alltid att man har missbrukat en auktoritär och fostrande relation, vilken dock kommer att finnas kvar”, underströk Sauve. Varje social miljö har dessutom ”sina egna svaga punkter och faror: inom sporten har den vuxne tillgång till den minderåriges kropp, i skolan tillgång till intellektet, i kyrkan tillgång till samvetet. ”Det är denna tillgång till samvetet, till människans mest intima del, snarare än celibatet, som förklarar de sexuella övergreppen inom kyrkan”, framhöll Sauve, före detta domare och vicepresident inom franska regeringsrätten.

Trots att celibatet i sig inte innebär en riskfaktor förordar Sauve-kommissionen i Frankrike likväl att man bör se över möjligheten att tillåta gifta präster. Därigenom kan man nämligen ”förhindra att prästämbetet hålls i alltför högt anseende”.

I början av oktober publicerade Ciase en uppseendeväckande rapport om övergrepp inom kyrkan. Offren inom kyrkan är till 80 procent män, medan de som har utsatts för övergrepp i övriga samhället till 60 procent utgörs av kvinnor. Den tyska så kallade ”MHG-studien” från 2018 kom fram till liknande resultat. För att förklara detta pekar Sauve på att präster ofta”kommer i kontakt med pojkar, till exempel när pojkarna ministrerar i mässan eller inom skolväsendet.” Men, understryker Sauve, det vore naivt att se det som den enda förklaringen.

Som en ytterligare förklaring brukar experter hänvisa till sexuell läggning. Men att en viss sexuell läggning skulle förklara övergreppen är mycket vanskligt, enligt Sauve: ”Man skulle då lika gärna kunna säga att det är en prästs heterosexuella läggning som förklarar varför han förgrep sig på en flicka.” Det går inte att bevisa att det finns ett orsakssamband mellan sexuell läggning och sexuella övergrepp. Men andelen homosexuella bland förövarna är likväl ”högt, mycket högre än inom den övriga befolkningen och i fråga om själva prästerskapet”.

Kathpress 2021-11-04

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har det funnits orimliga föreställningar om celibatet som har gjort det lättare för de vigda förövarna att påverka sina offer”, förklarade Sauve i en intervju med tidningen Tagespost. Intervjun kretsade kring frågor om ”klerikalism”, det vill säga strävan att bevara och öka prästers yttre makt, och en delvis ”sakraliserad” syn på prästerskapet. Den teologiska föreställningen att prästen är en ”Kristi avbild” har enligt Sauve förvanskats av förövarna.

När en minderårig utnyttjas sexuellt, oavsett var detta sker, innebär det ”alltid att man har missbrukat en auktoritär och fostrande relation, vilken dock kommer att finnas kvar”, underströk Sauve. Varje social miljö har dessutom ”sina egna svaga punkter och faror: inom sporten har den vuxne tillgång till den minderåriges kropp, i skolan tillgång till intellektet, i kyrkan tillgång till samvetet. ”Det är denna tillgång till samvetet, till människans mest intima del, snarare än celibatet, som förklarar de sexuella övergreppen inom kyrkan”, framhöll Sauve, före detta domare och vicepresident inom franska regeringsrätten.

Trots att celibatet i sig inte innebär en riskfaktor förordar Sauve-kommissionen i Frankrike likväl att man bör se över möjligheten att tillåta gifta präster. Därigenom kan man nämligen ”förhindra att prästämbetet hålls i alltför högt anseende”.

I början av oktober publicerade Ciase en uppseendeväckande rapport om övergrepp inom kyrkan. Offren inom kyrkan är till 80 procent män, medan de som har utsatts för övergrepp i övriga samhället till 60 procent utgörs av kvinnor. Den tyska så kallade ”MHG-studien” från 2018 kom fram till liknande resultat. För att förklara detta pekar Sauve på att präster ofta”kommer i kontakt med pojkar, till exempel när pojkarna ministrerar i mässan eller inom skolväsendet.” Men, understryker Sauve, det vore naivt att se det som den enda förklaringen.

Som en ytterligare förklaring brukar experter hänvisa till sexuell läggning. Men att en viss sexuell läggning skulle förklara övergreppen är mycket vanskligt, enligt Sauve: ”Man skulle då lika gärna kunna säga att det är en prästs heterosexuella läggning som förklarar varför han förgrep sig på en flicka.” Det går inte att bevisa att det finns ett orsakssamband mellan sexuell läggning och sexuella övergrepp. Men andelen homosexuella bland förövarna är likväl ”högt, mycket högre än inom den övriga befolkningen och i fråga om själva prästerskapet”.

Kathpress 2021-11-04

Detta är en nyhetstext.