celibat

Filter

Datumintervall
Jean-Marc Sauve, chef för den oberoende kommission (Ciase) som undersökte övergrepp inom den franska katolska kyrkan, ser inget orsakssamband mellan prästers plikt att leva ogifta och sexuella övergrepp. ”Möjligtvis har...
av HEINZ WERNER WESSLER – Utvecklingen i den katolska kyrkan i Tyskland. Det råder inget tvivel: folkkyrkorna i Tyskland befinner sig i djup kris. Från båda de stora kyrkorna flyr gudstjänstbesökare...
Katolska prästers förpliktelse att leva ogifta är enligt kardinal Reinhard Marx i München ingen dogm. Samtidigt finns det ändå gifta präster i kyrkan, sade ordföranden i den tyska biskopskonferensen i...
av THOMAS IDERGARD Efter de bestialiska terrordåden i Paris följer nu oförsonlig splittring i debatten om islamismens kopplingar till islam och vad som kan, bör eller får sägas om det....
av GÖSTA HALLONSTEN – När kyrkan och den kristna traditionen sätter gränser för vårt handlande på fundamentala och känsliga områden är det för att möjliggöra och främja ett fullödigt mänskligt liv...
Kardinal Christoph Schönborn i Wien har förbjudit präster som arbetar med ”olydnadsuppropet” (Die Pfarrer-Initiative) från att resa, för att främja sin sak, enligt en läckt rapport från ett möte kardinalen...
– Förvånansvärt få debattörer gör en seriös ansträngning att undersöka hur celibatet fungerar i verkligheten. Frågan om prästcelibatets vara eller icke-vara har under senare tid åter blivit föremål för debatt, ja...
Ett rykande färskt nummer av Signum är i dagarna på väg till prenumeranterna. Men så präglas också numret denna gång av flera i katolska sammanhang eldfängda teman, däribland prästcelibatet och...
Deltagarna i Mellanösternsynoden har formellt bett påven Benedictus XVI att ändra Vatikanens regler som formellt förbjuder katolska östkyrkor att prästviga gifta män utanför sina kyrkors territorier. I ett av de...