Mellanösternsynoden: tillåt gifta präster av östkyrklig rit utanför östkyrkornas territorier

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deltagarna i Mellanösternsynoden har formellt bett påven Benedictus XVI att ändra Vatikanens regler som formellt förbjuder katolska östkyrkor att prästviga gifta män utanför sina kyrkors territorier.

I ett av de 44 förslagen som överlämnades till påven Benedictus XVI den 23 oktober säger synoddeltagarna – av vilka majoriteten kom från de katolska östkyrkorna: ”Med tanke på det pastorala arbetet bland våra troende, oavsett var de befinner sig, och med respekt för östkyrkornas traditioner, skulle det vara önskvärt att studera möjligheten att få ha gifta präster som tjänstgör utanför de patriarkala territorierna.”

Efter det att biskopar av latinsk rit i Nordamerika och på andra håll meddelat Vatikanen att närvaron av gifta präster av östkyrklig rit skapade förvirring bland de troende, förbjöd Vatikanen 1929 östkyrkorna att prästviga gifta män i väst och att skicka gifta präster till väst.

1998 publicerade de australiensiska biskoparna ett officiellt uttalande som sade att de inte hade något att invända mot gifta östkyrkliga präster i Australien. De amerikanska och de kanadensiska biskoparna uttryckte liknande uppfattningar, om än inte så officiellt.

Och under åtminstone de senaste tio åren har vissa katolska östkyrkliga biskopar prästvigt gifta män i Nordamerika och accepterat gifta män från deras kyrkors hemländer.

1998 beordrade kardinal Angelo Sodano, dåvarande statssekreterare i Vatikanen, de ukrainska katolska biskoparna i Polen att endast använda sig av ogifta präster och skicka sina gifta präster till Ukraina. Han sade att biskoparna inte ”ensidigt kunde ändra praxis”.

Vid Mellanösternsynodens avslutande presskonferens den 23 oktober sade den blivande kardinalen Antonios Naguib, patriark för den koptiska katolska kyrkan: ”Det är ett praktiskt problem, det är inte ett teologiskt problem”. Om det vore ett teologiskt problem, sade han, skulle de östliga kyrkorna inte kunna ha gifta präster inom sina territorier.

”Hela den katolska kyrkan bekänner och bekräftar det prästliga celibatets rikedom och gåva till kyrkans liva och mission”, sade han, men de östliga kyrkorna uppskattar också sina gifta prästers tjänst.

Den melkitiske biskopen Cyrille S. Bustros av Newton, Massachusetts, USA, sade vid presskonferensen att det i synnerhet nu, när den latinska kyrkan accepterar och prästviger gifta tidigare anglikanska präster, inte går att säga till de östkyrkliga katolikerna att de inte kan utöva sin tradition med gifta präster.

”Tidigare kunde endast präster av östkyrklig rit vara gifta”, sade han. ”Men nu med mottagandet av tidigare anglikaner, ber vi att dessa gamla förbud förändras, så att det blir en likställighet” mellan vad de latinska och de östliga biskoparna får göra.

Catholic News Service 2010-10-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deltagarna i Mellanösternsynoden har formellt bett påven Benedictus XVI att ändra Vatikanens regler som formellt förbjuder katolska östkyrkor att prästviga gifta män utanför sina kyrkors territorier.

I ett av de 44 förslagen som överlämnades till påven Benedictus XVI den 23 oktober säger synoddeltagarna – av vilka majoriteten kom från de katolska östkyrkorna: ”Med tanke på det pastorala arbetet bland våra troende, oavsett var de befinner sig, och med respekt för östkyrkornas traditioner, skulle det vara önskvärt att studera möjligheten att få ha gifta präster som tjänstgör utanför de patriarkala territorierna.”

Efter det att biskopar av latinsk rit i Nordamerika och på andra håll meddelat Vatikanen att närvaron av gifta präster av östkyrklig rit skapade förvirring bland de troende, förbjöd Vatikanen 1929 östkyrkorna att prästviga gifta män i väst och att skicka gifta präster till väst.

1998 publicerade de australiensiska biskoparna ett officiellt uttalande som sade att de inte hade något att invända mot gifta östkyrkliga präster i Australien. De amerikanska och de kanadensiska biskoparna uttryckte liknande uppfattningar, om än inte så officiellt.

Och under åtminstone de senaste tio åren har vissa katolska östkyrkliga biskopar prästvigt gifta män i Nordamerika och accepterat gifta män från deras kyrkors hemländer.

1998 beordrade kardinal Angelo Sodano, dåvarande statssekreterare i Vatikanen, de ukrainska katolska biskoparna i Polen att endast använda sig av ogifta präster och skicka sina gifta präster till Ukraina. Han sade att biskoparna inte ”ensidigt kunde ändra praxis”.

Vid Mellanösternsynodens avslutande presskonferens den 23 oktober sade den blivande kardinalen Antonios Naguib, patriark för den koptiska katolska kyrkan: ”Det är ett praktiskt problem, det är inte ett teologiskt problem”. Om det vore ett teologiskt problem, sade han, skulle de östliga kyrkorna inte kunna ha gifta präster inom sina territorier.

”Hela den katolska kyrkan bekänner och bekräftar det prästliga celibatets rikedom och gåva till kyrkans liva och mission”, sade han, men de östliga kyrkorna uppskattar också sina gifta prästers tjänst.

Den melkitiske biskopen Cyrille S. Bustros av Newton, Massachusetts, USA, sade vid presskonferensen att det i synnerhet nu, när den latinska kyrkan accepterar och prästviger gifta tidigare anglikanska präster, inte går att säga till de östkyrkliga katolikerna att de inte kan utöva sin tradition med gifta präster.

”Tidigare kunde endast präster av östkyrklig rit vara gifta”, sade han. ”Men nu med mottagandet av tidigare anglikaner, ber vi att dessa gamla förbud förändras, så att det blir en likställighet” mellan vad de latinska och de östliga biskoparna får göra.

Catholic News Service 2010-10-25