gifta präster

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Katolska prästers förpliktelse att leva ogifta är enligt kardinal Reinhard Marx i München ingen dogm. Samtidigt finns det ändå gifta präster i kyrkan, sade ordföranden i den tyska biskopskonferensen i...
En ledande akademiker har sagt att den romersk-katolska kyrkan snarast måste upphäva sitt månghundraåriga förbud mot att viga gifta män till präster. Detta för att råda bot på bristen av...
Deltagarna i Mellanösternsynoden har formellt bett påven Benedictus XVI att ändra Vatikanens regler som formellt förbjuder katolska östkyrkor att prästviga gifta män utanför sina kyrkors territorier. I ett av de...