Fransk domstol beordrar avlägsnande av staty av Johannes Paulus II

En fransk domstol har ålagt myndigheterna i Ploermel, Frankrike, att avlägsna den lilla stadens staty av Johannes Paulus II med motiveringen att statyns placering i offentligheten på ett torg strider mot åtskillnaden mellan stat och kyrka. Medan domstolen hävdade att statyns placering och storlek var för ”demonstrativ” till sin natur, var huvudskälet inte att statyn föreställde en påve, utan snarare att den kröns av ett kors, enligt en rapport från Vatikanradion den 6 maj.

Den administrativa domstolen i Rennes förklarade att monumentet strider mot den franska lagstiftningen om åtskillnad mellan stat och kyrka och författningens principer om laïcité (konfessionslöshet), som innebär att staten inte får lägga sig i religiösa frågor och kyrkan inte får blanda sig i politiken.

Den cirka nio meter höga statyn föreställer Johannes Paulus II i bön under en valvbåge som bär ett kors, med texten ”var inte rädda”, den framlidne påvens berömda ord då han invigdes 1978.

Borgmästare Patrick Le Diffon sade att han kommer att överklaga domen, eftersom ”det var för att hylla en statsman och inte en kyrkoman man invigt statyn på ett offentligt torg”. När statyn avtäcktes 2006 sade den dåvarande borgmästare Paul Anselin att ”Johannes Paulus var en av 1900-talets största gestalter, som bidrog till kommunismens fall”. Den ryske skulptören Zurab Tsereteli, som skapat statyn sade att han inte kommer att acceptera man ändrar något på statyn, inklusive avlägsnandet av korset.

Domstolsutslaget är det senaste i en serie legala restriktioner från domstolar mot offentligt bärande av religiösa symboler i Frankrike. Ett av de mest kontroversiell var regeringens förbud 2004 mot bärandet av muslimska huvuddukar och andra religiösa plagg i de offentliga skolorna. Fastän lagens syfte var att bidra till muslimers integrering i det franska samhället har kritikerna, bland dem många kristna ledare, hävdat ett den strider mot religionsfriheten.

Vid ett besök i Frankrike 2008 vädjade påven Benedictus XVI om en ny syn på samverkan mellan kyrka och stat och hävdade att det moderna samhället har stort behov av inspiration från Evangeliet. Han sade att det var rätt att insistera på en distinktion mellan den politiska sfären och religionen, i syfte att bevara både medborgarnas religionsfrihet och statens ansvar gentemot dem. Samtidigt sade han också att samhället måste bli mera medvetet om ”religionens oersättliga roll” då det gäller att dana samveten och bibringa värderingar.

Elliot Williams, Catholic News Service, 2015-05-08