Franska biskopar i upprop mot läkarassisterade självmord

Mitt i vad som verkar vara en tilltagande kampanj för att legalisera läkarassisterade självmord i sjukvården i olika delar av Europa, publicerade 118 franska katolska biskopar under veckan före påskhelgen ett upprop till förmån för bättre vård vid livets slutskede och mot alla former av dödande inom sjukvården.

Bland annat framhåller biskoparna betydelsen av att överväganden om frågor rörande livets slut präglas av maximal lugn eftertanke och inte styrs av känslor och press. ”Vi vill framförallt uttrycka vår fullständiga medkänsla för våra bröder och systrar vid livets slut, så som kyrkan alltid har gjort. De framstår i all sin svaghet och deras existens är en kallelse: vilken medmänsklighet, vilken uppmärksamhet, vilket slags omtanke ska vi visa dem som lever bland oss?”

Uppropet har rubriken ”Livets slut: ja till vikten av broderskap” och publicerades i syfte att motverka legalisering av läkarassisterade självmord i fransk sjukvård. Dokumentet hyllar alla som erbjuder palliativa och andra insatser i vården vid livets slutskede. Emellertid beklagar biskoparna vad de anser vara en för begränsad personalstyrka med särskild utbildning inom området. En brist som de menar leder till beklagliga krav på legalisering av olika slags aktiv dödshjälp. Sådana legaliseringar skulle underminera en existerande lag från 2016 som säger att alla vårdtagare ska ”garanteras ett fridfullt slut på livet”. Att acceptera läkarassisterade självmord i Frankrike skulle också vara motsägelsefullt när nationen lägger resurser på att aktivt motverka självmord i andra sammanhang, och även vara ett brott mot landets medicinsk-etiska kod som säger att läkare måste utföra sina uppgifter ”med respekt för det mänskliga livet, för personen och hennes värdighet”.

”Att döda, även när det låtsas ske av barmhärtighet, är inte på något sätt liktydigt med vård och därför är det angeläget att skydda den medicinska professionens grundläggande kallelse”, skriver de franska biskoparna bland annat, och uttrycker oro för förtroendet i relationen mellan läkare och patient. De framhåller också att eutanasi inte bara kan ses som ett individuellt val utan någon påverkan på andra och betecknar uppfattningen om det som ”falsk”. I stället menar de att samhället har en skyldighet att förhindra att människor bara ser självmord som utväg.

De franska biskoparna uttrycker önskemål om att landets politiker ska låta sig inspireras av Jesus liknelse om den barmhärtige samariten, som inte lämnade den skadade mannen vid vägen att dö, utan tog hand om honom och såg till att han fick rätt vård och omsorgsfull uppmärksamhet. Uppropet avslutas med uppmaningen att Frankrike måste bli ett land där ”vi tar mer individuellt och gemensamt ansvar för varandra”.

Catholic News Agency, 2018-03-31