Korsvägsandakt vid Colosseum med meditationstexter av gymnasielever

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sent på Långfredagens kväll bad påven Franciskus den traditionella korsvägen vid Colosseum i Rom tillsammans med omkring 20 000 troende. Av säkerhetsskäl hade myndigheterna spärrat av stora delar av området. Korsvägsandakten med tusentals ljus och facklor vid den antika amfiteatern hör till de mest stämningsfulla momenten under påskfirandet i Rom. Trots den kalla och fuktiga väderleken hade många kristna från andra delar av Italien och hela världen tagit sig till ceremonin.

Meditationstexterna till respektive station i korsvägen, som utmärker Jesu väg till korset, hade detta år skrivits av gymnasieelever från en skola i Rom. Texterna gav uttryck för unga människors känslor och tankar kring Jesu lidande. De tog upp likgiltigheten för orättvisor av olika slag, mödrars lidande på grund av deras barns nöd samt hån och näthat i sociala medier liksom svårigheten att förlåta dem som sprider sådana budskap.

Under ceremonin bar de troende ett enkelt träkors inifrån Colosseum till Palatinen, en av Roms sju kullar. I processionen deltog bland andra elever från en skola i Rom tillsammans med deras religionslärare, en syrisk familj, en rullstolsbunden kvinna, två ordenssystrar som hade flytt från Irak liksom biskopsvikarien från det katolska stiftet Rom, Angelo De Donatis.

I slutbönen uttryckte påven Franciskus skam över vuxna människor, eftersom de till ungdomarna efterlämnar en brusten värld full av krig och egoism. Samtidigt betonade påven Franciskus att det kristna hoppet än i dag inspirerar människor att vedergälla ont med gott.

[Colosseum har en symbolisk betydelse för kristna såtillvida att flera kristna i den tidiga kyrkan led martyrdöden där, till exempel Ignatios av Antiochia omkring år 110 e. Kr., övers. anm.]

Kathpress 2018-03-30

Se också inslag i RomeReports via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sent på Långfredagens kväll bad påven Franciskus den traditionella korsvägen vid Colosseum i Rom tillsammans med omkring 20 000 troende. Av säkerhetsskäl hade myndigheterna spärrat av stora delar av området. Korsvägsandakten med tusentals ljus och facklor vid den antika amfiteatern hör till de mest stämningsfulla momenten under påskfirandet i Rom. Trots den kalla och fuktiga väderleken hade många kristna från andra delar av Italien och hela världen tagit sig till ceremonin.

Meditationstexterna till respektive station i korsvägen, som utmärker Jesu väg till korset, hade detta år skrivits av gymnasieelever från en skola i Rom. Texterna gav uttryck för unga människors känslor och tankar kring Jesu lidande. De tog upp likgiltigheten för orättvisor av olika slag, mödrars lidande på grund av deras barns nöd samt hån och näthat i sociala medier liksom svårigheten att förlåta dem som sprider sådana budskap.

Under ceremonin bar de troende ett enkelt träkors inifrån Colosseum till Palatinen, en av Roms sju kullar. I processionen deltog bland andra elever från en skola i Rom tillsammans med deras religionslärare, en syrisk familj, en rullstolsbunden kvinna, två ordenssystrar som hade flytt från Irak liksom biskopsvikarien från det katolska stiftet Rom, Angelo De Donatis.

I slutbönen uttryckte påven Franciskus skam över vuxna människor, eftersom de till ungdomarna efterlämnar en brusten värld full av krig och egoism. Samtidigt betonade påven Franciskus att det kristna hoppet än i dag inspirerar människor att vedergälla ont med gott.

[Colosseum har en symbolisk betydelse för kristna såtillvida att flera kristna i den tidiga kyrkan led martyrdöden där, till exempel Ignatios av Antiochia omkring år 110 e. Kr., övers. anm.]

Kathpress 2018-03-30

Se också inslag i RomeReports via länken här