Kinesiska myndigheter friger biskop men förbjuder honom fira mässa

En katolsk biskop har frigetts av kinesiska myndigheter efter att ha hållits häktad över en natt. Biskopen har nu emellertid fått order om att inte officiera vid firandet av mässan eftersom han inte har godkänts som biskop av den kinesiska regeringen.

Biskop Vincent Guo Xijin av stiftet Mindong i Fujian-provinsen i sydöstra Kina tilläts återvända hem i tisdags, rapporterar flera olika nyhetstjänster, efter en dag i häkte. Den 59-årige underjordiske biskopen är utnämnd av och således lojal med Heliga stolen. Polisen tog honom i förvar för att hindra honom från att på tisdagen fira den så kallade oljevigningsmässan, en mycket viktig katolsk tradition under Stilla veckan [då en biskop, i närvaro av stiftets samtliga präster om möjligt, viger de heliga oljor som används under året i hans stift i samband med till exempel dop och de sjukas smörjelse, och låter prästerna förnya sina prästlöften – övers. anm.]. Enligt uppgift lär biskop Guo ha vägrat att koncelebrera mässan med biskop Vincent Zhan Silu, en av de sju olagligt vigda biskopar som utsetts av den kommunistiska regimen.

Biskop Zhan har förvisso enligt uppgift sökt försoning med Heliga stolen men det har inte meddelats att Vatikanen skulle ha lyft den exkommunicering han drog på sig genom att acceptera en olaglig vigning. Så länge en hävning inte tillkännagetts får lagligt vigda präster och biskopar inte fira mässa med honom.

Också förra året internerades biskop Guo tillfälligt under Stilla veckan för att just hindras från att fira oljevigningsmässan. Myndigheterna hade då redan förbjudit honom att bära sin mitra och biskopsstav och påbjudit att han bara får ha vanliga prästkläder på sig.

Biskop Guos frihetsberövande i år kommer samtidigt som Heliga stolen uppges försöka förhandla fram en överenskommelse med den kinesiska regeringen om utnämningen av biskopar. Just biskop Guo ska tydligt ha varnat för att Kinas regim inte är villig, trots förhandlingar, att erkänna Vatikanens slutliga överhöghet över kyrkan i landet.

Catholic News Agency, 2018-03-28