Påvens program för Stilla veckan och Påsken

Påsk är ”inte bara påskägg och festligheter” utan med budskapet om uppståndelsen utgör den ”centrum för vår tro och vårt hopp”. Med dessa ord betonade påven Franciskus under onsdagens allmänna audiens stilla veckans och påskens betydelse. ”Tills jag var ungefär 15 år gammal, trodde också jag att julen var den viktigaste kristna högtiden”, sade påven inför tusentals troende på Petersplatsen: ”Men nej, påsken är den viktigaste, den högtid som firar vår frälsning och Guds kärlek till oss.”Franciskus själv ska under de kommande dagarna genomföra ett omfattande liturgiskt program. Höjdpunkterna är skärtorsdagens ceremonier, gudstjänsten i Peterskyrkan på långfredagen, till åminnelse av Vår Herres lidanden, kvällens korsvägsandakt i Colosseum samt påskliturgin i Peterskyrkan. Efter påsknattens firande på lördagkvällen, utgör på söndagen påvens påskbudskap och hans välsignelse urbi et orbi [till staden (Rom) och världen, övers. anm.] programmets avslutning.

Vid oljeinvigningsmässan på skärtorsdagens förmiddag, klockan 9.30, välsignar påven den heliga olja, som kyrkan använder vid sakramenten dop, konfirmation, de sjukas smörjelse och prästvigning. Då kommer flera tusen präster och seminarister att delta. Dessa är verksamma i Rom, vissa som studenter. Mässan med den traditionella fotatvagningen firar Franciskus liksom tidigare år i ett fängelse: denna gång kl. 16 i det romerska stadsfängelset Regina Coeli i närheten av Vatikanen. Där kommer han återigen att tvätta interners fötter – till minne av Jesu gest av ödmjukhet vid den sista måltiden, enligt vilken den Störste ska vara allas tjänare. Till denna mässa har allmänheten inte tillträde.

På långfredagen börjar liturgin till åminnelse av Kristi lidande och död klockan 17 i Peterskyrkan. Meditationstexterna för korsvägsandakten har i år skrivits av skolelever från Rom. Inför ceremonin kommer Colosseum, en sinnebild för den tidiga kristendomens martyrer, att lysa upp av många ljus och lyktor.

Påsknattens firande inleds i Peterskyrkan klockan 20.30. På söndagsförmiddagen är påven huvudcelebrant vid påskmässan på Petersplatsen. Mitt på dagen kommer Franciskus från Peterskyrkans mittloggia att för hela världen förkunna budskapet om Kristi uppståndelse.

Kathpress 2018-03-28