Franska biskopskonferensen önskar oberoende kommission

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska biskopskonferensen beslöt den 7 november vid sitt plenarmöte i Lourdes att tillsätta en oberoende extern kommission med ansvar för hanteringen av sexuella övergrepp. Kommissionen ska se över hur biskopskonferensen har hanterat (eller underlåtit att hantera) anklagelser om övergrepp i kyrkliga sammanhang sedan år 2000, men också att studera äldre fall.

Biskopskonferensen beslöt också att en ekonomisk ”gest” – ordet ”ersättning” har undvikits – ska utgå till offer för sexuella övergrepp inom ramen för kyrkans verksamhet.

Under mötet i Lourdes mötte biskoparna offer för övergrepp begångna av präster, någonting som övertygat biskopskonferensen om behovet av samarbete mellan biskopar och offer.

Biskoparna utlovar regelbunden rapportering om hur arbetet mot övergrepp fortgår, med förebyggande i fokus.

Red. 2018-11-16

Källa: Crux

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska biskopskonferensen beslöt den 7 november vid sitt plenarmöte i Lourdes att tillsätta en oberoende extern kommission med ansvar för hanteringen av sexuella övergrepp. Kommissionen ska se över hur biskopskonferensen har hanterat (eller underlåtit att hantera) anklagelser om övergrepp i kyrkliga sammanhang sedan år 2000, men också att studera äldre fall.

Biskopskonferensen beslöt också att en ekonomisk ”gest” – ordet ”ersättning” har undvikits – ska utgå till offer för sexuella övergrepp inom ramen för kyrkans verksamhet.

Under mötet i Lourdes mötte biskoparna offer för övergrepp begångna av präster, någonting som övertygat biskopskonferensen om behovet av samarbete mellan biskopar och offer.

Biskoparna utlovar regelbunden rapportering om hur arbetet mot övergrepp fortgår, med förebyggande i fokus.

Red. 2018-11-16

Källa: Crux