Amerikanska biskopskonferensen bakbunden, men ser framåt

Den amerikanska biskopskonferensen, USCCB, genomförde sitt höstmöte 12–14 november. Som väntat kretsade mötet huvudsakligen kring hur sexuella övergrepp begångna inom ramen för kyrklig verksamhet har hanterats och bör hanteras.

Vid mötet förväntades biskoparna rösta om en strategi för såväl hantering som förebyggande arbete, men vid mötets öppnande meddelades att Vatikanen överraskande bad biskoparna att vänta med omröstningen till efter det internationella biskopsmötet om övergrepp som kommer att hållas i Vatikanen i februari.

I USA har under hösten stift efter stift annonserat tuffare åtgärder, publicering av namnlistor med anklagade präster, utredningar med eller utan samarbete med statliga eller federala myndigheter och så vidare. Förtroendekrisen mellan de troende och deras biskopar verkar närmast avgrundsdjup och det är uppenbart att biskoparna behöver komma med någonting konkret efter höstmötet.

Under mötet talade såväl offer för övergrepp som nationella rådgivande organ inom kyrkan med såväl lekfolk som präster. Budskapet var tydligt: arbetet mot övergrepp måste fortsätta utvecklas, och strukturer måste finnas på plats för att ställa även biskopar till svars. Framför allt behövs processer för helande och förtroendebyggande, och där är ansvarstagande och erkännande av skuld centralt.

I en artikel i Crux [läs här] förklarar John Allen vad som kan ligga bakom Vatikanens önskemål om en bromsad process. Bland annat kan det ha funnits juridiska problem med de förslag biskoparna skulle ta ställning till, och även om en bromsad process innebär ytterligare minskat förtroende, skulle skadan blivit ännu större om biskoparna antagit förslagen och sedan fått backa efter en kyrkorättslig prövning. Då är det bättre att vänta med större åtgärder till dess att nya regler finns på plats. Allen noterar att det lämnades åt biskopskonferensens ordförande, kardinal Daniel DiNardo, att läsa upp Vatikanens meddelande. Det naturliga hade varit att den apostoliske nuntien, ärkebiskop Christoph Pierre, som närvarade vid mötet, hade meddelat konferensen Vatikanens önskemål.

Kardinal Blase Cupich, ärkebiskop av Chicago, föreslog som en lösning att genomföra en icke-bindande omröstning om sådant som biskoparna vet att de är överens om, som exempelvis en absolut nolltolerans.

Vid konferensens avslutande konstaterades att det nu finns en ”task force”, en arbetsgrupp, som kommer att arbeta med några specifika uppgifter: En process för hantering av anklagelser riktade mot biskopar (som en del av detta ett förslag på ett lekmannaråd och ett nationellt nätverk för stiftsorgan); en standard för biskopars ansvarsskyldighet; riktlinjer för avsatta biskopar; nationella riktlinjer för publicering av namn på anklagade präster; stöd till den pågående utredningen av situationen runt ärkebiskop Theodore McCarrick.

Förutom övergreppsskandalerna diskuterade USCCB även flyktingars situation, som i USA har blivit allt värre. De uttalade stort stöd för människor som söker sig till USA, för närvarande i mycket stora antal från problemområden i Centralamerika, och gjorde också ett uttalande om det stora problemet med rasism på många håll i USA.

Red. 2018-11-17

Källor: CNA, Crux, USCCB. Här och här och här och här och här och här och här och här och här och här och här