Fredsvakan på Petersplatsen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bönevakan för Syrien på lördag Petersplatsen torde med sina fyra timmar vara den längsta påvliga ceremonin åtminstone under de senaste decennierna. Som Vatikanens talesman Federico Lombardi i torsdags framhöll inför journalister, står bön, förbön, ord om freden av tidigare påvar, symboliska gester och en eukaristisk tillbedjan i centrum. Franciskus har med hänsyn till det allt mer tillspetsade läget i Syrien utsatt en böne- och fastedag för världskyrkan. Franciskus har också inbjudit de andra kristna konfessionerna och de andra religionerna att ta del inom ramen för sina normer.

Bönevakan börjar kl. 19 med åkallan av den helige Ande och en rosenkransbön. Därvid bärs den högt ärade ikonen Salus populi Romani i en procession av fyra schweizergardister från obelisken på Petersplatsen till altaret. Varje rosenkransbön slutar med den marianska appellen ”Fredens drottning, bed för oss”.

Därefter följer påvens fredsmeditation (c:a kl. 20 eller 20.30), till vilken den eukaristiska delen av bönevakan ansluter sig. De följande fem bönedelarna innehåller bibeltexter till temat fred, fredsböner av tidigare påvar, bön om fred i responsorier, sånger och rökelse liksom tysta stunder för personlig bön. Vid slutet av varje böneavdelning lägger personer från fem länder rökelse i ett framställt rökelsekar: från Syrien, Egypten, det heliga landet, USA och Ryssland. En rad av läsningar följs av en längre tystnad (c:a 22.15 till 22.45). Bönevakan slutar med att påven ger den eukaristiska välsignelsen med monstransen, ungefär kl. 23.

Kathpress 2013-09-06

Följ bönevakan direkt via https://www.vatican.va/video/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bönevakan för Syrien på lördag Petersplatsen torde med sina fyra timmar vara den längsta påvliga ceremonin åtminstone under de senaste decennierna. Som Vatikanens talesman Federico Lombardi i torsdags framhöll inför journalister, står bön, förbön, ord om freden av tidigare påvar, symboliska gester och en eukaristisk tillbedjan i centrum. Franciskus har med hänsyn till det allt mer tillspetsade läget i Syrien utsatt en böne- och fastedag för världskyrkan. Franciskus har också inbjudit de andra kristna konfessionerna och de andra religionerna att ta del inom ramen för sina normer.

Bönevakan börjar kl. 19 med åkallan av den helige Ande och en rosenkransbön. Därvid bärs den högt ärade ikonen Salus populi Romani i en procession av fyra schweizergardister från obelisken på Petersplatsen till altaret. Varje rosenkransbön slutar med den marianska appellen ”Fredens drottning, bed för oss”.

Därefter följer påvens fredsmeditation (c:a kl. 20 eller 20.30), till vilken den eukaristiska delen av bönevakan ansluter sig. De följande fem bönedelarna innehåller bibeltexter till temat fred, fredsböner av tidigare påvar, bön om fred i responsorier, sånger och rökelse liksom tysta stunder för personlig bön. Vid slutet av varje böneavdelning lägger personer från fem länder rökelse i ett framställt rökelsekar: från Syrien, Egypten, det heliga landet, USA och Ryssland. En rad av läsningar följs av en längre tystnad (c:a 22.15 till 22.45). Bönevakan slutar med att påven ger den eukaristiska välsignelsen med monstransen, ungefär kl. 23.

Kathpress 2013-09-06

Följ bönevakan direkt via https://www.vatican.va/video/