Första katolska högskolan i Vitryssland

Vitryssland får nu sin första katolska högskola. Ärkebiskopen i Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz [se foto], mottog det officiella godkännandet från regeringen för inrättandet av ”Johannes Döparens teologiska högskola” i huvudstaden. Undervisningen skall påbörjas kommande vecka.

Vid högskolan skall både prästvigda och lekmän kunna studera bland annat teologi, filosofi och kommunikationsvetenskap. Kondrusiewicz menar att öppnandet av högskolan är ett viktigt steg på vägen till ett katolskt universitet. I Minsk har det, som enda katolsk undervisning under de senaste tre åren, bara funnits en skola för kateketer. I dess lokaler kommer nu högskolan att öppna.

Omkring 1,5 miljoner av Vitrysslands 10 miljoner invånare bekänner sig till den katolska kyrkan. Efter den ortodoxa kyrkan är den därmed den näst största bekännelsen i den tidigare Sovjetrepubliken. Katolska prästseminarier finns det bara i Pinsk och Grodno samt ytterligare en skola för undervisning av kateteker i Baranowitschi.

I början av augusti inställdes undervisning i den jesuitledda högskolan i Moskva, en högskola som var inriktad på undervisning i filosofi, teologi och historia. Några skäl har ännu inte blivit presenterade. Detta S:t Thomas institut, som grundades 1991, var den största katolska högskolan i Ryssland. I dess ställe skall det grundas ett centrum för vidareutbildning av yrkesverksamma. Man planerar att ge ett- och tvååriga kurser i religion, humaniora och samhällsvetenskap.

Antydningar om att ryska myndigheter har berett högskolan svårigheter, tillbakavisades nyligen från kyrkligt håll. För fyra år sedan protesterade Jesuitorden skarpt mot det ryska rättförfarandet i samband med rättegången efter morden på jesuitpater Victor Betancourt-Ruiz, professor vid S:t Thomas institut och den dåvarande provinsialen jesuitpater Otto Messmer. En ryss dömdes för mordet på pater Betancourt, vilken i sin tur beskylldes för att ha mördat sin ordensbroder. Domen utlöste en skarp kritik från kyrkan.

Kathpress 2013-09-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vitryssland får nu sin första katolska högskola. Ärkebiskopen i Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz [se foto], mottog det officiella godkännandet från regeringen för inrättandet av ”Johannes Döparens teologiska högskola” i huvudstaden. Undervisningen skall påbörjas kommande vecka.

Vid högskolan skall både prästvigda och lekmän kunna studera bland annat teologi, filosofi och kommunikationsvetenskap. Kondrusiewicz menar att öppnandet av högskolan är ett viktigt steg på vägen till ett katolskt universitet. I Minsk har det, som enda katolsk undervisning under de senaste tre åren, bara funnits en skola för kateketer. I dess lokaler kommer nu högskolan att öppna.

Omkring 1,5 miljoner av Vitrysslands 10 miljoner invånare bekänner sig till den katolska kyrkan. Efter den ortodoxa kyrkan är den därmed den näst största bekännelsen i den tidigare Sovjetrepubliken. Katolska prästseminarier finns det bara i Pinsk och Grodno samt ytterligare en skola för undervisning av kateteker i Baranowitschi.

I början av augusti inställdes undervisning i den jesuitledda högskolan i Moskva, en högskola som var inriktad på undervisning i filosofi, teologi och historia. Några skäl har ännu inte blivit presenterade. Detta S:t Thomas institut, som grundades 1991, var den största katolska högskolan i Ryssland. I dess ställe skall det grundas ett centrum för vidareutbildning av yrkesverksamma. Man planerar att ge ett- och tvååriga kurser i religion, humaniora och samhällsvetenskap.

Antydningar om att ryska myndigheter har berett högskolan svårigheter, tillbakavisades nyligen från kyrkligt håll. För fyra år sedan protesterade Jesuitorden skarpt mot det ryska rättförfarandet i samband med rättegången efter morden på jesuitpater Victor Betancourt-Ruiz, professor vid S:t Thomas institut och den dåvarande provinsialen jesuitpater Otto Messmer. En ryss dömdes för mordet på pater Betancourt, vilken i sin tur beskylldes för att ha mördat sin ordensbroder. Domen utlöste en skarp kritik från kyrkan.

Kathpress 2013-09-05