USA-katolikernas syn på en militär insats i Syrien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under den gångna veckan har påven Franciskus fördömt bruket av kemiska vapen, men också förkastat president Obamas hot om en militär insats i Syrien, syftande till att avhålla president Bashar al-Assad från att åter sätta in sådana massförstörelsevapen i inbördeskriget.

Påvens starka motstånd mot en militär aktion återspeglar kyrkans nuvarande syn, att militär aktion i ett fall som detta står i strid med katolsk morallära, som är förankrad i den helige Augustinus och den helige Thomas av Aquinos [se målning] läror om det rättmätiga kriget. Enligt den nuvarande tolkningen av dessa får en militär intervention initieras av en legitim makthavare endast efter att icke-våldslösningar, såsom diplomati och ekonomiska sanktioner varit verkningslösa. Syftet måste vara rättmätigt och åtgärderna måste ha en rimlig chans att bli framgångsrika. Bruket av militärt våld måste inskränka sig till att vinna en seger, inte till att förinta en motståndare och civila måste skyddas.

”Att straffa en annan nation ansågs tidigare vara ett legitimt skäl för att gå i krig eller bruka dödligt våld”, säger monsignore Stuart Swetland [se foto], expert på katolsk etik vid universitetet Mount St. Mary. ”Då denna uppfattning så ofta missbrukats tidigare, är de flesta etiker och moralteologer ense om att det är oförsiktigt att låta en nation straffa en annan”. President Obama har förklarat att en ”begränsad” militär insats inte syftar till att få till stånd ett regimskifte och kommer inte att bestå av insättandet av militära styrkor på marken. Detta snäva syfte och avsaknaden av detaljer om vad insatsen skulle utgöras av har fått många att tvivla på att den skulle få slut på användningen av massförstörelsevapen och därigenom uppfylla kraven på att utgöra ett legitimt ingrepp och ha utsikter att lyckas.

Den kristna minoritetens utsatta läge i Syrien har medfört en tillspetsning av situationen för såväl Vatikanen som kyrkoledarna i hela världen. De radikala islamisternas roll i rebellgrupperna har vållat oro för att de kristna skulle komma att bli nästa mål för dem om Assadregimen faller.

Monsignore Swetland betonade att Heliga stolens inställning inte uteslöt rättvisa för dem som drabbats av offren för kemiska vapen. ”Frågan borde tas upp av den Internationella Domstolen och Assadregimen ställas till svars för att ha brutit mot internationell lag genom sitt bruk av kemiska vapen”. Han uttryckte en förhoppning om att den amerikanska kongressen skall ta tid på sig att debattera om den skall stödja presidentens planer på ett militärt ingripande i syfte att avhålla regimen från ytterligare användning av massförstörelsevapen. De som insisterar på att endast ett militärt ingripande skulle kunna skydda oskyldiga borde notera vädjandena från de kristnas ledare i Syrien om att söka en fredlig lösning.

John Frawley Desmond, National Catholic Register, 2013-09-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under den gångna veckan har påven Franciskus fördömt bruket av kemiska vapen, men också förkastat president Obamas hot om en militär insats i Syrien, syftande till att avhålla president Bashar al-Assad från att åter sätta in sådana massförstörelsevapen i inbördeskriget.

Påvens starka motstånd mot en militär aktion återspeglar kyrkans nuvarande syn, att militär aktion i ett fall som detta står i strid med katolsk morallära, som är förankrad i den helige Augustinus och den helige Thomas av Aquinos [se målning] läror om det rättmätiga kriget. Enligt den nuvarande tolkningen av dessa får en militär intervention initieras av en legitim makthavare endast efter att icke-våldslösningar, såsom diplomati och ekonomiska sanktioner varit verkningslösa. Syftet måste vara rättmätigt och åtgärderna måste ha en rimlig chans att bli framgångsrika. Bruket av militärt våld måste inskränka sig till att vinna en seger, inte till att förinta en motståndare och civila måste skyddas.

”Att straffa en annan nation ansågs tidigare vara ett legitimt skäl för att gå i krig eller bruka dödligt våld”, säger monsignore Stuart Swetland [se foto], expert på katolsk etik vid universitetet Mount St. Mary. ”Då denna uppfattning så ofta missbrukats tidigare, är de flesta etiker och moralteologer ense om att det är oförsiktigt att låta en nation straffa en annan”. President Obama har förklarat att en ”begränsad” militär insats inte syftar till att få till stånd ett regimskifte och kommer inte att bestå av insättandet av militära styrkor på marken. Detta snäva syfte och avsaknaden av detaljer om vad insatsen skulle utgöras av har fått många att tvivla på att den skulle få slut på användningen av massförstörelsevapen och därigenom uppfylla kraven på att utgöra ett legitimt ingrepp och ha utsikter att lyckas.

Den kristna minoritetens utsatta läge i Syrien har medfört en tillspetsning av situationen för såväl Vatikanen som kyrkoledarna i hela världen. De radikala islamisternas roll i rebellgrupperna har vållat oro för att de kristna skulle komma att bli nästa mål för dem om Assadregimen faller.

Monsignore Swetland betonade att Heliga stolens inställning inte uteslöt rättvisa för dem som drabbats av offren för kemiska vapen. ”Frågan borde tas upp av den Internationella Domstolen och Assadregimen ställas till svars för att ha brutit mot internationell lag genom sitt bruk av kemiska vapen”. Han uttryckte en förhoppning om att den amerikanska kongressen skall ta tid på sig att debattera om den skall stödja presidentens planer på ett militärt ingripande i syfte att avhålla regimen från ytterligare användning av massförstörelsevapen. De som insisterar på att endast ett militärt ingripande skulle kunna skydda oskyldiga borde notera vädjandena från de kristnas ledare i Syrien om att söka en fredlig lösning.

John Frawley Desmond, National Catholic Register, 2013-09-07