Fritt svävande självhjälp ifrågasatt

Frilansskribenten och författaren Anders Mathlein har en mycket tänkvärd understreckare (Myten om självhjälp har ersatt religion) i Svenska Daglabet i dag om självhjälpsindustrin och nyandligheten. Han utgår från Stephen Briers bok Psyksnack! Stick hål på självhjälpsmyterna, Natur & Kultur 2014. Briers riktar av olika skäl skarp kritik mot vissa former av nyandlighet.

I flera artiklar har Signum pekat på otydlig eller total brist på sammanhang i vår tids nyandlighet. Självhälpen saknar kontext. Se till exempel ”Mindlesness”, ”Lösryckt andlighet”, ”När kognitiv beteendeterapi möter religion och spiritualitet”, ”En guide till New Age”.

Självhjälp i alla ära, men man kan ofta behöva hjälp av någon annan. Förresten låter beteckningen för ”första hjälpen” ganska lustig på italienska: pronto socorro.

Fredrik Heiding 2014-03-03

https://www.svd.se/kultur/understrecket/myten-om-sjalvhjalp-har-ersatt-religionen_3318636.svd