Gallupundersökning i USA: färre amerikaner tillhör en kyrka

Mindre än hälften av alla amerikaner tillhör någon kristen kyrka, synagoga eller moské. Detta framgår av en nyligen genomförd undersökning av Gallupinstitutet. Enligt denna utövar 47 procent av amerikanerna sin religion i en församling. Så sent som på 1990-talet låg antalet kring 70 procent, 2019 på 50 procent. Enligt Gallup fortgår denna utveckling sedan 20 år.

De nedåtgående siffrorna under de båda gångna decennierna sammanfaller med ett stigande antal nones, det vill säga ”ingen” eller ”inte något”, som svar på tillhörighet till en religiös gemenskap. En av fem amerikaner tillhör nones. Därmed är denna grupp nästan lika stor som katoliker och evangelikala.

Kyrkorna, synagogorna och moskéerna förlorar medlemmar bland de yngre. Men även äldre tycks vända ryggen till samfunden. Så sent som 2010 var 73 procent av dem som var födda efter 1945 medlemmar i något religiöst samfund, 2018 var antalet nere i 66 procent. Gallup mäter sedan 1937 medlemskapet i samfunden. Det aktuella frågeformuläret skickades ut till runt 6 000 amerikaner av forskningsinstitutet och gjorde jämförelser med utfallet under de senast 20 åren.

Kathpress 2021-04-03