Glädje, skratt och lek: öppna föreläsningar i Newmanhuset

Under höstterminen hålls några öppna föreläsningar i Newmanhuset, Slottsgränd 6 i Uppsala, inom ramen för kursen ”Glädje, skratt och lek” som ges på Newmaninstitutet. Programmet finns via länken här

Den första öppna föreläsningen äger rum i Aulan måndagen den 31 augusti kl. 19.00–21.00 med titeln ”Finns det äkta glädje?”. Fredrik Heiding, jesuitpater och lärare i teologi på Newmaninstitutet och Pia Johansson, skådespelare, rör sig runt den frågan.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten men studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer är antalet begränsat till 25 personer per tillfälle. Dörrarna stängs när maxantal uppnåtts.

Red. 2020-08-28