God jul med Klara av Assisi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Signum önskar våra läsare en riktigt god jul. Vi gör det med några stycken ur den heliga Klara av Assisis (1193–1253) brev till Agnes av Prag. Agnes av Prag var dotter till kung Ottokar I av Böhmen och drottning Constance av Ungern.

Således ville Herren, som är så stor och mäktig,
komma i Jungfruns sköte och uppenbara sig
i världen som föraktad, behövande och fattig,
för att människorna, som var mycket fattiga
och behövande och som led av ett sådant
behov av himmelsk föda,
skulle bli rika i honom
genom att äga himmelriket (2 Kor 8:9).

Klara av Assisi, Skrifter och dokument, inledning, översättning och förklaringar av Henrik Roelvink, ”Klaras första brev till Agnes av Prag”, nr 19–20, Veritas förlag, 2012, s. 110.

Gläd dig således alltid i Herren
också du min käresta (Fil 4:4),
så att inte bitterhet och dimma stänger in dig,
o, du i Kristus älskade fru, änglarnas glädje
och systrarnas krona. 

Ställ din ande i evighetens spegel,
ställ din själ i härlighetens glans,
ställ ditt hjärta i Guds väsens avbild (Heb 1:3)
och förvandla dig själv genom kontemplationen
helt till en avbild av hans gudomlighet (2 Kor 3:18),
så att även du känner vad hans vänner känner
genom smaka den dolda sötma, som Gud själv
från begynnelsen har förbehållit för dem
som älskar honom. 

Och efter att ha ignorerat allt det som i denna
bedrägliga och förvirrande värld snärjer dem
som i sin blindhet älskar allt detta,
skall du helt och hållet älska honom
som har givit sig helt för din kärleks skull,
och vilkens skönhet sol och måne beundrar,
vilkens välgärningar i dyrbarhet och storhet
och utan gränser. 

Jag talar om den allra Högstes egen Son,
som Jungfrun födde och efter födseln förblev hon jungfru.
Håll dig nära hans högt älskade moder
som har fött en Son som himlarna inte kunde omfatta
(1 Kung 8:27; 2 Krön 2:6),
och ändå har hon omslutit honom i sitt heliga moderlivs
lilla kammare och burit honom i sitt jungfruliga sköte.

Klara av Assisi, Skrifter och dokument, inledning, översättning och förklaringar av Henrik Roelvink, ”Klaras tredje brev till Agnes av Prag”, nr 10–19, Veritas förlag, 2012, s. 123–124.

Fredrik Heiding 2013-12-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Signum önskar våra läsare en riktigt god jul. Vi gör det med några stycken ur den heliga Klara av Assisis (1193–1253) brev till Agnes av Prag. Agnes av Prag var dotter till kung Ottokar I av Böhmen och drottning Constance av Ungern.

Således ville Herren, som är så stor och mäktig,
komma i Jungfruns sköte och uppenbara sig
i världen som föraktad, behövande och fattig,
för att människorna, som var mycket fattiga
och behövande och som led av ett sådant
behov av himmelsk föda,
skulle bli rika i honom
genom att äga himmelriket (2 Kor 8:9).

Klara av Assisi, Skrifter och dokument, inledning, översättning och förklaringar av Henrik Roelvink, ”Klaras första brev till Agnes av Prag”, nr 19–20, Veritas förlag, 2012, s. 110.

Gläd dig således alltid i Herren
också du min käresta (Fil 4:4),
så att inte bitterhet och dimma stänger in dig,
o, du i Kristus älskade fru, änglarnas glädje
och systrarnas krona. 

Ställ din ande i evighetens spegel,
ställ din själ i härlighetens glans,
ställ ditt hjärta i Guds väsens avbild (Heb 1:3)
och förvandla dig själv genom kontemplationen
helt till en avbild av hans gudomlighet (2 Kor 3:18),
så att även du känner vad hans vänner känner
genom smaka den dolda sötma, som Gud själv
från begynnelsen har förbehållit för dem
som älskar honom. 

Och efter att ha ignorerat allt det som i denna
bedrägliga och förvirrande värld snärjer dem
som i sin blindhet älskar allt detta,
skall du helt och hållet älska honom
som har givit sig helt för din kärleks skull,
och vilkens skönhet sol och måne beundrar,
vilkens välgärningar i dyrbarhet och storhet
och utan gränser. 

Jag talar om den allra Högstes egen Son,
som Jungfrun födde och efter födseln förblev hon jungfru.
Håll dig nära hans högt älskade moder
som har fött en Son som himlarna inte kunde omfatta
(1 Kung 8:27; 2 Krön 2:6),
och ändå har hon omslutit honom i sitt heliga moderlivs
lilla kammare och burit honom i sitt jungfruliga sköte.

Klara av Assisi, Skrifter och dokument, inledning, översättning och förklaringar av Henrik Roelvink, ”Klaras tredje brev till Agnes av Prag”, nr 10–19, Veritas förlag, 2012, s. 123–124.

Fredrik Heiding 2013-12-24